ลำนำแห่งสยาม                                     

                      นายแพทย์พูนพิศ  อมาตยกุล   ได้กรุณาอนุญาต  ให้นำความรู้จากหนังสือลำนำแห่งสยาม มาลงเผยแพร่ในเวปของร้านต้นฉบับ   เป็นการส่วนตัว.....

                         กราบขอบพระคุณมาณ.ที่นี้เป็นอย่างสูง

                                                     ร้านต้นฉบับ

 

เราได้อะไรบ้างจากการเก็บแผ่นเสียงเก่า  กระบอกเสียงบันทึกเพลงงิ้วและเพลงเป๋
 เมื่อแรกเริ่มมีคอนเสิร์ตไทย เพลงตับคาวี แผ่นเสียงร่องกลับทาง
แผ่นเสียงเก่า   ชุดมะโดดหนีเมียไปบวช แผ่นเสียงร่องกลับทางของวังบ้านหม้อ
แผ่นเสียงร่องกลับทางของขุนเสนาะดุริยางค์  แผ่นเสียงเพลงพื้นบ้านสมัยแรกเริ่ม ตอนที่1

แผ่นเสียงเพลงพื้นบ้านสมัยแรกเริ่ม ตอนที่2             แผ่นเสียงอ่านพระอภัยมณี

   

    

 

                                                                                       

 

 

           

1