มาตรฐาน ISO 9002

หน้าหลัก

ย้อนอดีต

คณะกรรมการบริหาร

งานคุณภาพ

คนดีของเรา

บทความ อ้างอิง

ข้อมูล สถิติ

 

 

 คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ.....คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ.....คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ

 

บทความ อ้างอิง

ภาระโรค (Burden of Disease) เครื่องชี้วัดที่สะท้อนสถานะสุขภาพของประชากรที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน

คำประกาศสิทธิผู้ป่วย

สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

เป้าหมายการพัฒนาสาธารณสุข ตามแผนการพัฒนาสาธารณสุข ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat Reader เพื่ออ่าน PDF file


โรงพยาบาลทุ่งสง 277 ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110    โทรศัพท์ : 0-7541-1044, 0-7541-1384, 0-7541-1785

http://www.oocities.com/tsh2545

e-mail : tsh2545@thaimail.com

ปรับปรุงล่าสุด จันทร์, 05. สิงหาคม 2002 00:14:29

1