Українська Банерна Мережа


Герб галицької земліГерб галицької землі


       На сайті розміщена і постійно буде поповнюватись інформація етнографічного та історичного характеру про Галичину - історичну українську землю, її роль в етногенезі української нації, історичні карти, відомості про історичних особистостей, фольклор, місцеві діалекти, її зв'язок з іншими українськими землями, а також інші цікаві матеріали. Також сайт буде вміщувати матеріали, які мають відношення до України в цілому.

Новини

23.12..2004 - інформація про заселення Південного Сходу України і Слобожанщини. Міграційний зв'язок предків ющенківського електорату і  жителів південного сходу:

27.09.2004 - читайте статтю "Відомості німецьких мандрівників і послів - важливе джерело історії українського народу (Петро БРИЦЬКИЙ, Петро БОЧАН ). Йоганн Георг Коль про галицьких українців писав: "Це малоруське плем'я, так посвоячене з малоросами, козаками й українцями, як баварці із саксонцями, їх мова, очевидно, значно різниться від великоруської. Зате подільські та київські малороси розуміються з галицькими, як брати.

04.08.2004 - нове поповнення - на цей раз знову про міграції в період Руїни. Міграційні процеси на Правобережній Україні в кінці XVII - на початку XVIII ст. (А. М. Муляр). Руське воєводство "внаслідок випровадження осадчими населення перетворилось у пустелю". Але процентний склад переселенців із західно-українських земель очевидно був меньшим, ніж під час "ери селянського відходу" (друга половина XVI - сeрeдина XVII ст), оскільки на запустіле Правобережжя  ішов інтенсивний переселенський потік  також із Лівобережної України.

27.07.2004 - в розділі "Бібліотека" розміщена стаття антрополога Василя Дяченка   "Антропологічні типи на етнічній території українського народу". В статті наводяться дані згідно досліджень Василя Дяченка, перераховуються антропологічні типи, які є на території України. Ось як висловився Дяченко з приводу центрально-українського антропологічного типу: " Характерно, що внаслідок пересувань і змішування антрополог. риси більшості популяцій, навіть дуже віддалених, близькі або подібні. Слов'янська основа типу - дещо модифікований дунайський (галицький - прим. моя) тип, що включив поліський (палеоєвропейський) компонент..." Зокрема, на території Галичини знаходиться як дунайський так і волинський антропологічні типи, суміш яких творить основу центрально-українського типу, що зрештою відображає міграційні тенденції хліборобського населення давньої України.

29.06.2004 - після тривалого перериву нарешті знову з'явилась можливість приступити до поновлення сайту. Наразі в розділ бібліотека добавлені нові матеріали:
- уривки із книги Б.Крупницького "Іван Мазепа та його доба"- "Правобережна Україна", "Колонізаційна діяльність Палія" . Даний матеріал описує ситуацію на Правобережній Україні і міграційні процеси українського населення в період Руїни;
- стаття О.С.Стрижака "Алани - яси -росомони". В статті мова йде про одне із останніх іранських племен, з яким у слов'ян були тісні відносини, наслідком якого стала передача деяких етнічних іранських назв слов'янам і можливо етноніму   "Русь".

25.04.2003 - добавлена в розділ "Бібліотека" нова стаття О.С.Стрижака "...живяху по Бугу...(про волинян);. На прикладі статті можна простежити міграції населення із Волині.

21.03.2003 - добавлена в розділ "Бібліотека" нова стаття О.С.Стрижака "Хто ж вони, бойки?". На прикладі статті можна простежити міграції населення України.


©Розробка і наповнення: Ant

1