อาชีวศึกษาปริทัศน์
ชุมชนนักการอาชีวศึกษา


เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด
ปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา
หาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตวัฒนา
ใช้วิชาบริการงานสังคม

 


เมื่ออาชีวศึกษาต้องรับหน้าที่

จัดการศึกษาระดับปริญญา

ท่านเห็นว่าใครควรเป็นผู้สร้างหลักสูตรปริญญาอาชีวศึกษา

หลักการและสาระของหลักสูตรควรเป็นอย่างไร

ศักดิ์และสิทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษา

ควรมีแค่ไหนเพียงใด

เราอยากอ่านความเห็นของท่าน...ที่นี่

WEBBOARD


แนะนำเว็บน่าสนใจ

อยากทราบข้อมูลมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม
เชิญได้ที่เว็บของกรมการจัดหางาน (คลิกที่ภาพ)

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะศึกษาศาสตร์ ม.ก.
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ก.
สำนักหอสมุด ม.ก.
สำนักทะเบียนและประมวลผล ม.ก.
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.ก.

 

ควรชมเว็บนี้ที่ความละเอียดหน้าจอ 800 X 600 จุด ด้วยโปรแกรม IE. 6.0 ขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium Size
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 3 ตุลาคม 2547

Webmaster :
somboon_cheng@hotmail.com
Link เว็บธุรกิจศึกษา - คอมพิวเตอร์ศึกษา