point.gif (850 字节) 关于本站 point.gif (850 字节)  请您留言 point.gif (850 字节) point.gif (850 字节) 设为首页
LOGOK23.gif (4087 字节)

 

| 外贸入门 | 外贸实务 | 外贸案例 | 外贸软件 | 外贸英语 | 外贸助手 | 外贸市场 | 外贸资源
您现在的位置:首页—> fang-kuani.gif (70 字节) 外汇管理
    dian.gif (433 字节)  贸易进口付汇核销监管暂行办法


    dian.gif (433 字节)   出口外汇核销单


    dian.gif (433 字节)   如何办理进口付汇核销


    dian.gif (433 字节)   如何办理出口收汇核销

   

您现在的位置:首页—> fang-kuani.gif (70 字节) 外汇管理

返回主页  关闭窗口
版权所有 2000-2001 环球经贸网
Webmaster:transworld@963.net