ลูกไม้ไกลต้น

ลูกไม้...ไกลต้น

> > g a l l e r y
ขอบคุณ อ้อ เพื่อนเรา และ "เด็กข้างบ้าน"  ที่ให้เล่ม 25 บ.  ของลูกไม้ไกลต้นมายืม        ขอบคุณคุณ Lekbery ที่ส่งภาพมา ให้อีกมากมายค่ะ

[ PAGE 1] [ PAGE 2 ]

คลิก "ภาพ..." เพื่อดูรูปใหญ่

ภาพข้างบนเป็นสิทธิ์ของนิตยสาร TV Magazine และ ชีวิตดารา  ห้ามทำการเผยแพร่เพื่อการค้า

[ center ] [ the fans ] [ Andrew ][ guestbook ]

 

"Operation ANDREW GREGSON" เป็น fansite ของ แอนดริว เกร้กสัน    มิได้จัดทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์ใดๆแก่ผู้จัดทำ    ผลงานและบทความที่อ้างอิงบนโฮมเพจนี้   ยังคงเป็นสิทธิ์ของผู้เขียนและผู้พิมพ์ทุกประการ

"Operation ANDREW GREGSON" จัดทำโดย ทีมงาน op_andrew   8 ต.ค. 2544   โดยได้รับการเอื้อเฟื้อข้อมูลจากแฟนๆแอนดริวที่ Andrew's Fan Club