Ingria - Inkeri

Vadjalaizõt - Inkeroine - Inkeriläinen

Voteak, Ijor-Ingriarrak, Ingriako Finlandiarrak

Votes, Izhorian-Ingrians, Ingrian Finns

 


Sobiet Batasuneko beste herri batzuk hemen. Ikus bereziki nazio Fino-Ugriarren taula.
Errusiera transliteratua ageri da hemen (ikus Alphabet Street atala); Ingriera (Ijor), Finlandiera eta Votera alfabeto latinoz idazten dira. Zeinu diakritiko batzuk ASR sistemarekin adierazten dira: [z< s< c<]
 

See the other tables from the former Soviet Union, especially that for Finno-Ugric nations.
Russian names appear transliterated here (Check the Alphabet Street section), Izhorian, Finnish and Votic are written in the Latin script. Some letters with diacritics appear in ASR system: [z< s< c<]


Ingria

Historikoki, Ingria edo Ingermanland (finlandieraz Inkeri) Finlandiako Golkoko lurraldea da gaur egungo Errusian, Sankt Petersburg hiriaren eta Ladoga lakuaren aldetik Estoniaraino iristen dena. Eskualde honetako jatorrizko biztanleak Voteak eta Ijor edo Ingriarrak dira, bi herri fino-ugriar. Haien ahaide dira Ingriako Finlandiarrak (hauei ere Ingriar esaten zaie batzuetan, eta nahasketak gerta daitezke ondorioak), 17. mendeko etorkinen ondorengoak. Herri hauek guztiak ia desagertarazi zituzten Ingriatik garai sobietarrean. Oso gutxi geratzen dira, errusiarren uholdeak inguraturik.
 
Orrialde honetan bertan, bestetik, Errusiako Finlandiarren multzoari buruzko informazioa ere ezarri dugu.

Ingria

Historically Ingria comprises the area between the Gulf of Finland, the basin of the Neva (Estonia) and Lake Ladoga. In 1710 it was designated as the Province of St. Petersburg and in 1927 as Leningrad Province. Now again Sankt Petersburg. The Votes, along with the Izhorians (Ingrians proper), are the indigenous people of historical Ingria (Inkeri in Finnish). Another people of the area are the Ingrian Finns, descendants from emigrants of Southeast Finland of the 17th century. These populations were wiped out of Ingria in the Soviet period. Very few remain, outnumbered by Russian population. The name Ingrian is mainly given to the Izhorians, but sometimes also to Ingrian Finns, so it is bound to confusion.
 
In this page, we have also information (+ some placenames) about all Finns of Russia, not just those of Ingria.


Vote

Beren jatorrizko izen etnikoa Vadjalain da (pluralez, Vadjalaizõt). Vote herria eta beren hizkuntza (Finlandieraren ahaidea) desagertzekotan dira: 1989an 62 Vote geratzen ziren, erdiak soilik hiztunak, eta gazteena 1930an jaioa (Luuditsa eta Kukkusi bezalako herrietan). Ekialdeko dialektoa, Itsipinokoa, hilda dago jada. 1926tik 1956an aginte sobietarrak erabat deuseztu zituen: beren populazioa %90 gutxitu zen Ingrian. Geratzen direnek beren nortasuna ezkutatu dute, eta haiekin bizi diren Errusiarrek halako herri bat esistitzen denik ere ez dakite.

 

Votic

Their own ethnic name is Vadjalain (pl. Vadjalaizõt). The Vote speak a Finnic language (Votic, Votian) close to extinction. In 1989 there were still 62 persons left, half of them spoke their native language (in towns like Luuditsa and Kukkusi); the youngest of them was born in 1930. The Eastern dialect of Itsipino is already dead. Under Soviet rule, population diminished by 90% between 1926 and 1959. Since then, the Votes have, as far as possible, concealed their Votic identity, pretending to be Russian in the predominantly Russian environment. The Russians who live in the Votic villages are totally unaware that such people even exist.

* Errusieraz / *Russian

* Vote

Icipino

Its<äpäivä

Ivangorod

Jaanilidna

Kotly

Kattila

Krakol'e

Jõgõperä

Kurovicy

Kukkusi

Luz<icy

Luuditsa

Mez<niki

Rajo


Ijor edo Ingriarrak

Ijor, Ingriar edo Inkeroine herria bizi da oraindik, Narva eta Neva ibaien artean. Sobiet Batasunari zor zaio herri honen ia erabateko deuseztapena: 1926an 26.137 ziren, baina 1930etako errepresioak, II. Mundu Gerrak eta deportazioek txikitu zituzten. 1959an 1.062 geratzen ziren (hiztunak %34,7), 1989an 820 Ijor, baina 302 hiztun besterik ez. Zaharrak dira azken hiztunak. Desagertzen direnean, ez da ezer geratuko Karelieratik gertu dagoen hizkuntza honetatik.

 

Izhorian

The Izhorians (self-designations: Inkeroine, Iz<oralaine) can still be found in the western part of the Leningrad Province, between the Narva and Neva rivers. It is the Soviet regime that has to be credited with the destruction and annihilation of the Izhorians as a nation. There were 26,137 in 1926, but mass repressions of the 1930s, World War II, and relocations destroyed them. The census of 1959 registered only 1062 Izhorians (speakers only 34.7%). In 1989, 820 Izhorians, just 302 speakers. The language has survived, but is used primarily by members of the older generation. Their language, close to Karelian, is bound to extinction.

* Russian / Errusieraz

* Izhor

Kotly

Kattila

Lomonosov

Kaaresta

Soikino

S<oikkola


Finlandiarrak Errusian

1989ko erroldak zioen 67.359 Finlandiar bizi zirela Sobiet Batasunean, %34,6 hiztunak. Gutxi gora behera laurden bat bizi dira Karelian, beste laurden bat Estonian (orain independente) eta laurden bat Leningrad Probintzian (horien artean dira Ingriako Finlandiarrak). Gainerakoak beste nonbait).

Zenbait taula ditugu hemen: San Petersburg inguruko zenbait toki; Finlandiako Golkoko uharteak, Ingriako Finlandiarren herriak (beherago). Beste orri batzuetan gehiago oraindik: Karelian (Vepseen herrietan ere bai) eta Kola penintsulan (Samien orrian).

Finns in Russia

The 1989 census showed that there were 67 359 Finns living in the Soviet Union, of whom 34.6% spoke their native language. Approximately one quarter of them lived in Karelia, another quarter in Estonia, a third quarter in the Leningrad Province (including the Ingrian Finns of Ingria, below) and the remaining somewhere else.

We have several tables here: first, some places around Saint Petersburg; then islands in the Gulf of Finlandiako Golkoko; towns of the Ingrian Finns (below). More in other pages: Karelia (also in Vepsian villages) and Kola peninsula (in the Sami page).
* San Petersburg inguruetan / * Some places around St. Petersburg

Lodejnoje Pole

Lotinapelto

Mjagozero

Mäkijärvi

Ojat' [river]

Ojatti

Ozero Beloje [lake]

Valkeajärvi

Prokus<evo

S<idjärvi

Radogos<c<a

Arskahti

Sankt Peterburg

Pietari

Somino

Somina

Svir' [river]

Syväri

Tihvin

Tihvinä

Volhov

Volhovä

Vuoksa

Vuoksi

Vyborg

Viipuri

* Finlandiako Golkoko uharteak / * Islands in the Gulf of Finland

* Errusieraz / * Russian

* Finlandieraz

Bol's<aja Berezovyj

Koivisto

Bol's<oj Tuters

Tytärsaari

Gogland

Suursaari

Malyj

Penisaari

Mos<c<nyj

Lavansaari

Seskar

Seiskari

Zapadnyj Berezovyj

Tiurinsaari


Ingriako Finlandiarrak

17. mendean Finlandiatik joandako etorkinen ondorengoak dira hauek, eta beren mintzairan Inkeriläinen edo Inkerin Suomalainen izena dute. Ingrian 1928an kolektibizazioa hasi zen eta deportazio masiboak harekin. 20 urtetan, 110,000 lagun, Ingriako finlandiarren %97 tokiz aldatu zituzten. 1989an %1 ziren Leningrad Probintzian (St. Petersburg salbu), 16.000 lagun inguru. 13.000 emigratu du jada Finlandiara, eta beste 7.000 itxaron zerrendan omen daude.

Ingrian Finns

They call themselves Inkeriläinen or Inkerin Suomalainen. They descend from emigrants of Southeast Finland of the 17th century. The Ingrian Finns have not been separated from the rest of the Finns since the census of 1939. In 1928 collectivisation started, the first mass deportation. In the next 20 years, 110,000 people or 97% of the Finn population of Ingria were removed. In 1989, approximately 1% of the inhabitants of the Leningrad Province (excluding St. Petersburg) were Finns, about 16.000 people. 13,000 Ingrian Finns have already emigrated to Finland, with another 7,000 waiting their turn.

* Errusieraz / * Russian

* Ingriako finlandieraz

Gakkovo

Hakaja

Konnovo

Konnu

Kotly

Kattila

Kurgolovo

Kurkolanniemi

Kuzemkino

Narvusi

Luga (river)

Laukaa

Luttova

Lutonkylä

Luz<icy

Luutsa

Luzskaja Guba (bay)

Laukaanlahti

Tiskolovo

Kiiskala

Ust'-Luga

Laukaansuu

Eguneratua / Updated: 1998-08-20
Laguntzaileak / Informers: Ferenc Valoczy, Andres Heinapuu
Loturak / Links: a Finnish group: http://www.suomalaisuudenliitto.fi

Mapak / Maps

* Ingria eta inguruko jatorrikoz herri fino-ugriarrak San Petersburg (Pietari) inguruan, finlandierazko mapa batean.
* Ingria and Finnic peoples around St. Petersburg (Pietari), in a Finnish map.


Main page

Table index

Looking for info

Links / Loturak

Your comments

Sarrera orrira

Taulen aurkibidea

New! / Zer berri?

Alphabet Street

Bisitarien iritzia

geonative@oocities.com

Zure iritziak, zuzenketak, gehikuntzak ...

Your comments, corrections, additions ...

GeoNative © Luistxo Fernandez & Marije Manterola

This page hosted by

GeoCities

Get your own Free Home Page