Vepse


Sobiet Batasuneko beste herri batzuk hemen. Ikus bereziki nazio Fino-Ugriarren taula.
Errusierazko izenak transliteratuak ageri dira hemen (ikus Alphabet Street atala), Vepsera eta Kareliera alfabeto latinoz idazten dira. Zeinu diakritiko batzuk ASR sistemarekin adierazten dira: [z< s< c<]
 

See the other tables from the former Soviet Union, especially that for Uralic nations.
Russian names appear transliterated here (Check the Alphabet Street section). Vepsian and Karelian are written in the Latin script. Some letters with diacritics appear in ASR system: [z< s< c<]

Vepse

Vepse herria Ladoga, Onego eta Belozero lakuen artean bizi da. Garai sobietarreko errusifikazioa eta zapalkuntza latza izan da (1937-1987) baina orain beren identitate etnikoa eta kultura berreraiki nahian dabiltza. 1989an 12.142 Vepse zeuden (hiztunak: %52). Badute gogoa Vepseen eskualde guztiak barruti autonomo batean biltzeko, baina Errusiako Estatuaren eta agintari lokalen oztopoak daude tartean. Karelian bederen 1994tik "herri komunitate nazional" bat daukate, Xeltozero izeneko tokian: 14 herrixkatan 3,773 lagun bizi dira, eta horietarik 1.588 (%41.8) Vepseak dira.

Vepsian

Vepsians are the the easternmost Baltic-Finnic people. Their homeland lies between the lakes Ladoga, Onego and Belozero. After half a century (about 1937-1987) of Russification and social oppression, the Vepsians are rebuilding their ethnic identity and cultural institutions. In 1989 there were 12,142 Vepsians (speakers: 52%). Nowadays there is spreading a new idea to unify ail the Vepsian areas into an autonomous district (there is resistance by Russian state and local authorities). In Karelia since January 1994, there exists a "national village community" at Sheltozero: in 14 villages and hamlets of that community there live 3,773 inhabitants of whom 1,588 (41.8%) are Vepsians.


Vepseak Karelian, Xeltozero Herri Komunitate Nazionala
Vepsians in Karelia, Sheltozero National Village Community

*Errusieraz / * Russian

* Vepse

* Finlandieraz

* Karelieraz

Kaskesruc<ej

Kaskez

Kaskesoja

Matvejeva

Matvejansel'g

Matvejanselkä

Onez<skoje Ozero [Onego lake]

Äniz<jär'v

Ääninen

Oniegu

Rybreka

Kal'eig

Kalajoki

S<eltozero

S<outar'v

Soutjärvi

S<oltarvi

S<oks<a

S<oks<

So<ks<u


Kareliatik kanpo / Outside Karelia

* Errusieraz / * Russian

* Vepse

Beloje Ozero

Vaagedjär'v

Bobrozevo

Maigar'

C<idovo

C<idoi

C<ikozero

C<ikol

Gimreka

Himd'ög

Ivanovo

C<asl

Jaroslavic<i

Vilhal

Karginic<i

Karhil

Korbinc<i

Korbal

Korvala

Korvoil

Krasnyj Bor

Bor

Kuja

Kuja

Ladva

Ladv

Mjagozero

Mägar'v

Naz<mozero

Naz<amjär'v

Nemz<a

Nemz<

Noidala

Noidal

Ozera

Järved

Peldus<i

Pecoil'

Pjaz<ozero

Päz<ar'

Pondala

Pondal

Poz<aris<c<e

Poz<aris<

Prokus<evo

S<idjär'v

Ragodos<c<a

Ars<kaht'

Rebov Konec

Rebagj

Sidorovo

Sodjär'v

S<igola

S<igoil

S<imozero

S<imgär'

Sjargozero

Sär'g'g'r'v

Stas<kovo

Tutuk

Svir'[river]

Süvär'

Vinnicy

Vingl

Vojlahta

Voilaht

Eguneratua / Last updated: 1998-08-20

Laguntzaile / Informer: Ott Kurs
Loturak / Links: http://members.tripod.com/~veps


Mapak / Maps

* Vepsiarrak eta beste herri batzuk San Petersburg (Pietari) inguruan, finlandierazko mapa batean.
* Vepsians and other Finnic peoples around St. Petersburg (Pietari), in a Finnish map.

Main page

Table index

Looking for info

Links / Loturak

Your comments

Sarrera orrira

Taulen aurkibidea

New! / Zer berri?

Alphabet Street

Bisitarien iritzia

geonative@oocities.com

Zure iritziak, zuzenketak, gehikuntzak ...

Your comments, corrections, additions ...

GeoNative © Luistxo Fernandez & Marije Manterola


This page hosted by

GeoCities

Get your own Free Home Page