Συνοπτικοί  κανόνες αλιείας.          " Από τον Ιχθυολόγο

Γεώργιο  Παυλίδη "

     
     

Περίοδοι απαγόρευσης ,  λόγω  αναπαραγωγής.

 
     
     

 Εκλογές  &  συγκρότηση  Συμβουλίου σε σώμα.

 
     
     

Σελίδα  υπό  κατασκευή.