Στον Νομό μας μπορούμε να συναντήσουμε έξι από της ομορφότερες λίμνες τις χώρας μας, και αυτές είναι η Μεγάλη και Μικρή Πρέσπα, Βεγορίτιδα, Πετρών, Χειμαδίτιδα, και Ζάζαρη. Ας Διαβάσουμε τα κυριώτερα  για την κάθε λίμνη.