Εδώ βλέπουμε τα κυριότερα ψάρια του Νομού της Φλώρινας,  τα χαρακτηριστικά τους,  και τις συνήθειες τους.

Κυπρίνος ή Γριβάδι Πέστροφα Τίγγα η Γληνί Τούρνα
       

Πέρκα η Περκί Μπριάνα - Μυλωνάς Τσιρόνι Γουλιανός
       

Πλατίκα Κορήγονος Καβέδανος η Κέφαλος Χέλι
       

Πεταλούδα

Βρυγοβελονίτσα Σκουμπούζι / Συρτάρι

Ψευτορασμπόρα

       
 
Τσίμα Καραβίδα Μύδια