MEZOPOTAMYA DEMOKRATIK FORUMU


MDF WEB SAYFALARINA HOS GELDINIZ
Click here for the ENGLISH version
bookani2.gif (24050 bytes)
 1.DÜNYA SAVASI'NDA ASURILER VE SÜRYANILER (1914-1918)

ASURI-SÜRYANI-KELDANI-ARAMI HALKLAR,
KÜRT DEVLETININ KURULMASINA SEYIRCI KALAMAZLAR!

 

MEZOPOTAMYA'DA HIRISTIYAN KATLIAMI VE KÜRTLER  

llglobe.gif (37460 bytes) HABER jdgyro.gif (55283 bytes)  MAKALE
jsnimpossbl.gif (31660 bytes) BILDIRI rebookanim.gif (30869 bytes) SEÇILMIS BIBLIYOGRAFYA



Counter

email
mezoforum@hotmail.com