ข้าวตอกดอกมะเขือ > อยู่เพื่ออะไร
 
   

ฉันอยู่เพื่อบุคคลที่ฉันรัก

ซึ่งใจซื่อถือศักดิ์สุจริต

และรักฉันมั่นมานปานชีวิต

ในความผิดความหลงปลงอภัย ฯ
   

ฉันอยู่เพื่อหน้าที่ที่พันผูก

เพื่อฝังปลูกความหวังพลังไข

เป็นท่อธารรักท้นล้นพ้นไป

หล่อดวงใจแล้งรื่นให้ชื่นบาน ฯ
   

ฉันอยู่เพื่อค้นคว้าหาสัจจะ

กลางโมหะอาเกียรณ์เบียฬประหาร

เพื่อสื่อแสงแจ้งสว่างพร่างตระการ

กลางวิญญานมืดมิดอวิชชา ฯ
   

ฉันอยู่เพื่อดวงใจที่ไร้ญาติ

ที่แร้นแค้นแคลนขาดวาสนา

เพื่อรอยยิ้มพริ้มยลปนน้ำตา

บนดวงหน้าโศกช้ำระกำกรม ฯ
   

ฉันอยู่เพื่อเยื่อใยใจมนุษย์

บริสุทธิ์สอดผสานงานผสม

เป็นเกลียวมั่นขันแกร่งแรงกลืนกลม

พายุร้ายสายลมมิอาจรอน ฯ
   

ฉันอยู่เพื่อความฝันอันเพริศแพร้ว

เมื่อโลกแผ้วหลุดพ้นคนหลอกหลอน

เมื่ออามิสฤทธิ์แรงแท่งทองปอนด์

มิอาจคลอนใจคนให้หม่นมัว ฯ
   

ฉันอยู่เพื่อยุคทองของคนยาก

ที่เขาถากทรกรรมซ้ำปั่นหัว

เพื่อความถูกที่เขาถมจมทั้งตัว

เพื่อความกลัวกลับบ้าบั่นอาธรรม ฯ
   

เพื่อโลกใหม่ใสสะอาดพิลาศเหลือ

เมื่อคนเอื้อไมตรีอวยไม่ขวยขำ

เพื่อแสงรักส่องรุ่งพุ่งเป็นลำ

สว่างนำน้องพี่มีชัยเอย ๚ะ๛
   
   
  จาก ขอบฟ้าขลิบทอง
  โดย อุชเชนี

 

๒๔๙๓


หน้าแรก
| ปัญญาชนสยาม | หนุ่มสาวดัดจริต | กังวานเกี่ยวข้อง | ข้าวตอกดอกมะเขือ | กลับสู่ด้านบน

เว็บไซต์นี้จัดทำด้วยความกระตือรือล้นของใครหลายคนนั้น
ก้อนหิน และหรือดอกไม้ กรุณาหารือกับนักการ
พยายามปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด เมื่อวันที่
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘