ENGLISH VERSION
KLUBOVI U HRVATSKOJ

MLADOST CROATIA OSIGURANJE
Adresa: Jarunska 5, 10 000 Zagreb; telefoni (01) 36-901-49 i 39-671-01; telefaks (01) 30-112-44.
Predsjednik Luka Miličić, direktor Vlado Kobešćak, trener Bruno Silić
     Igrači:
    1. Frano VIĆAN 1976. vratar
    2. Samir BARAĆ 1973. lijevi napadač
    3. Dario KOBEŠĆAK 1972. desni napadač
    4. Renato VRBIČIĆ 1970. sidraš
    5. Danijel BENIĆ 1977. sidraš
    6. Ratko ŠTRITOF 1972. branič
    7. Trpimir JAKOVAC 1979. desni napadač
    8. Tomislav PRIMORAC 1980. desni napadač
    9. Dalibor PERČINIĆ 1976. vratar
    10. Perica BUKIĆ 1966. lijevi napadač
    11. Zsolt VARGA 1972. sidraš
    12. Tomislav ROGIN 1975. branič
    13. Vjekoslav KOBEŠĆAK 1974. lijevi napadač
    14. Andrija KOMADINA 1977. branič
    15. Željko JANKOVIĆ 1978. vratar

DUBROVNIK
Adresa: PP 265, 20 000 Dubrovnik; telefon (098) 73-62-60; telefaks: (020) 35-68-36.
Predsjednik (v. d.) dr. Branko John, trener Nikša Andrić.
     Igrači:
    1. Lukša FRANKOVIĆ 1979. vratar
    2. Maro BIJAČ 1966. branič
    3. Božo LUJO 1972. lijevi napadač
    4. Željko VUKČEVIĆ 1977. desni napadač
    5. Tomislav RUDINICA 1982. sidraš
    6. Emilio TULLIO 1981. lijevi napadač
    7. Tibor MLADINIĆ 1981. branič
    8. Mario BRKIĆ 1980. branič
    9. Maro KUZMAN 1983. lijevi napadač
    10. Mario ROKO 1976. lijevi napadač
    11. Miho BOBIĆ 1972. lijevi napadač
    12. Vlaho RAJČEVIĆ 1978. lijevi napadač
    13. Miho KLEČAK 1978. sidraš
    14. Olaf JOHN 1974. vratar
    15. Dinko RIZZI 1982. lijevi napadač

JUG
Adresa: Put Republike 11, 20 000 Dubrovnik; telefon (020) 35-72-82; telefaks (020) 35-70-52.
Predsjednik Željan Konsuo, sportski direktor Goran Sukno, trener Veselin Đuho.
     Igrači:
    1. Goran VOLAREVIĆ 1977. vratar
    2. Tiho VRANJEŠ 1977. lijevi napadač
    3. Đani PECOTIĆ 1976. branič
    4. Davor RILOVIĆ 1978. sidraš
    5. Ognjen KRŽIĆ 1969. desni napadač
    6. Mile SMODLAKA 1976. sidraš
    7. Dragan MEDAN 1979. desni napadač
    8. Ivo IVANIŠ 1976. branič
    9. Alen BOŠKOVIĆ 1971. desni napadač
    10. Andrej BJELOFASTOV 1969. sidraš
    11. Pero JOVICA 1976. branič
    12. Elvis FATOVIĆ 1971. lijevi napadač
    13. Frano KARAČ 1977. lijevi napadač
    14. Maro BALIĆ 1971. vratar
    15. Marko IVEKOVIĆ 1978. branič

JADRAN
Adresa: Sustjepanski put 23, 21 000 Split; telefon i telefaks (021) 34-52-42.
Predsjednik (v. d.) Ivica Cipci, trener Vlaho Asić.
     Igrači:
    1. Leopold ALJINOVIĆ 1977. vratar
    2. Stjepan RADMAN 1981. branič
    3. Marin KRIŽANAC 1981. desni napadač
    4. Ivan ASIĆ 1970. desni napadač
    5. Boris PAVLOVIĆ 1980. sidraš
    6. Ivan ŽANETIĆ 1985. desni napadač
    7. Ivan MILAKOVIĆ 1980. branič
    8. Mijo ĆALETA 1983. branič
    9. Zdravko DELAŠ 1981. sidraš
    10. Marko ELEZ 1980. lijevi napadač
    11. Boris TOMAS 1981. desni napadač
    12. Srđan ANTONIJEVIĆ 1985. branič
    13. Hrvoje KOLJANIN 1982. lijevi napadač
    14. Josip PAVIĆ 1982. vratar
    15. Ivan STRUJIĆ 1981. vratar

SOLARIS
Adresa: Miminac 15, 22 000 Šibenik; telefon i telefaks (022) 21-66-67.
Predsjednik Tomislav Josipović, sportski direktor Branimir Terzanović, trener Nikica Gulin
     Igrači:
    1. Vedran VREBAC 1982. vratar
    2. Andrija ŠPANJA 1981. branič
    3. Bruno KUVAČ 1982. branič
    4. Ratko VRBIČIĆ 1971. lijevi napadač
    5. Krste STOŠIĆ 1982. desni napadač
    6. Jere ANTIĆ 1984. lijevi napadač
    7. Mate KOSTOVSKI 1983. lijevi napadač
    8. Mate ZELJAK 1979. desni napadač
    9. Kristijan SANTINI 1982. lijevi napadač
    10. Mario ĆALETA 1981. desni napadač
    11. Jure MARELJA 1980. sidraš
    12. Krešimir GLIGIĆ 1975. sidraš
    13. Jere MATIĆ 1981. lijevi napadač
    14. Nikica BUDIMIR 1981. vratar
    15. Slaven MALEŠ 1983. lijevi napadač

PRIMORJE
Adresa: Školjić 14, 51 000 Rijeka; telefon (051) 21-11-62; telefaks (051) 62-19-15.
Predsjednik Sanjin Kajba, direktor Damir Radonić, trener Zoran Roje
     Igrači:
    1. Davor CAR 1979. vratar
    2. Damir BURIĆ 1980. branič
    3. Andrej BRALA 1982. lijevi napadač
    4. Željko ŠIMAC 1973. desni napadač
    5. Vedran JERKOVIĆ 1976. sidraš
    6. Krešimir ZUBČIĆ 1981. desni napadač
    7. Krešimir TURINA 1981. sidraš
    8. Goran SABLIĆ 1983. lijevi napadač
    9. Ivan VRDOLJAK 1982. branič
    10. Danijel KANCIJANIĆ 1981. lijevi napadač
    11. Predrag BERLAFA 1982. sidraš
    12. Damir GLAVAN 1974. branič
    13. Mario GUDIĆ 1983. desni napadač
    14. Igor PETRIĆ 1972. vratar
    15. Marin BELTRAME 1982. branič

MORNAR BRODOSPAS
Adresa: Poljudsko šetalište 5, 21 000 Split; telefon i telefaks (021) 38-47-48.
Predsjednik Vicko Batinica, trener Mirsad Zajmović
     Igrači:
    1. Ivo BRZICA 1980. vratar
    2. Danijel BURIĆ 1974. branič
    3. Željko VRŽINA 1979. desni napadač
    4. Joško RADNIĆ 1979. branič
    5. Vlatko BURIĆ 1977. branič
    6. Hrvoje BOBANOVIĆ 1979. desni napadač
    7. Dino KRNIĆ 1981. branič
    8. Ozren MIHALJEVIĆ 1979. sidraš
    9. Boris LETICA 1983. branič
    10. Ivan RABADAN 1977. sidraš
    11. Željko IVANIŠEVIĆ 1975. lijevi napadač
    12. Mislav NOVAK 1982. lijevi napadač
    13. Željko KOVAČIĆ 1981. branič
    14. Miro KAČIĆ 1981. vratar
    15. Hrvoje KRIŠTO 1982. branič

KVARNER
Adresa: Obala Frana Supila 1, 51 410 Opatija; telefon i telefaks (051) 70-15-10.
Predsjednik Radomir Premuš, direktor Rudi Mozetić, sportski direktor Vladimir Jurić, trener Mauro Mervcich.
     Igrači:
    1. Danijel LIBER 1970 vratar
    2. Zoran KLAPAN 1979. branič
    3. Branimir MATIJEVIĆ 1982. desni napadač
    4. Dean PUPOVAC 1979. branič
    5. Nikola FRANČIŠKOVIĆ 1981. lijevi napadač
    6. Nikola FRANKOVIĆ 1982. desni napadač
    7. Oleksandar TIŠKIVSKI 1974. lijevi napadač
    8. Miloš RADULOVIĆ 1979. sidraš
    9. Danijel PREMUŠ 1980. sidraš
    10. Marin MATIJAŠIĆ 1981. branič
    11. Srđan PAŠTAR 1976. desni napadač
    12. Gabrijel STRIŽIĆ 1981. lijevi napadač
    13. Marin SRDOČ 1983. lijevi napadač
    14. Luka KRIŽANEC 1983. vratar
    15. Davor FRANČIŠKOVIĆ 1978. desni napadač

POŠK
Adresa: Uvala Zenta 3, 21 000 Split; telefon (021) 55-88-55; telefaks (021) 55-88-00.
Dopredsjednik Ante Bušić, tehnički direktor Milivoj Bebić, trener Duško Antunović
     Igrači:
    1. Ivan KATURA 1978. vratar
    2. Joško KREKOVIĆ 1969. lijevi napadač
    3. Mitja TRAVNIKAR 1975. sidraš
    4. Nikša JAIĆ 1978. desni napadač
    5. David BURBURAN 1975. lijevi napadač
    6. Hrvoje ŠILOVIĆ 1978. desni napadač
    7. Višeslav SARIĆ 1977. branič
    8. Dario MUŽIĆ 1980. desni napadač
    9. Srđan BRADARIĆ 1975. lijevi napadač
    10. Domagoj KUZMANIĆ 1985. lijevi napadač
    11. Aljoša KUNAC 1980. branič
    12. Krešimir RAJIĆ 1977. vratar
    13. Mario OREB 1975. desni napadač
    14. Zdeslav VRDOLJAK 1971. desni napadač
    15. Leo KUZMANIĆ 1978. lijevi napadač

MEDVEŠČAK
Adresa: Schlosserove stube 2, 10 000 Zagreb; telefon i telefaks (01) 45-554-05.
Predsjednik Tomislav Buterin, sportski direktor Vlado Hrestak, trener Zoran Curiš
     Igrači:
    1. Dalibor SUBOTA 1976. vratar
    2. Marko DRAGČEVIĆ 1981. lijevi napadač
    3. Domagoj VRSALJKO 1977. vratar
    4. Hrvoje BRLEČIĆ 1983. sidraš
    5. Dario POLANČEC 1979. lijevi napadač
    6. Tomislav VALJALO 1981. branič
    7. Ivan LUGOVIĆ 1979. branič
    8. Ivan KUCAROV 1982. lijevi napadač
    9. Hrvoje HRESTAK 1979. lijevi napadač
    10. Borna HRESTAK 1976. lijevi napadač
    11. Ante KAJMAK 1982. branič
    12. Luka PERIČIĆ 1980. desni napadač
    13. Žarko ŽUPAN 1979. sidraš
    14. Dominik IVIČEVIĆ-BAKULIĆ 1981. branič
    15. Goran GAVRILOVIĆ 1979. desni napadač