Rancangan Mingguan 2007

[Jan  [Feb]   [Mac]   [April]   [Mei]   [Jun]   [Julai]   [Ogos]   [Sept]   [Okt]   [Nov
[Minggu 1]  [Minggu 2]  [Minggu 3]   [Minggu 4]          Home

Bahasa Melayu
Kelas Isnin 8  Selasa 9 Rabu 10 Khamis 11 Jumaat 12

Sabtu 13

D. Merah

BT Pel. 1 : Berkelah

  -Latihan 1 ( A )

  

2&3

BT Pel. 1 : Berkelah

  -Latihan 1(B&C)

  

1&2

Zoom 1 : Kata Hubung

  -Latihan A&B.

                

1&2

Tatabahasa : Kata Hubung

  -Tulisan 1.

 

3&4

.

 

 

D.3 Kuning

 

 

                                            

BT Pel. 1 : Berkelah

  -Latihan 1 ( A )

 

5&6

BT Pel. 1 : Berkelah

  -Latihan 1(B&C)

  -Tulisan 1.

3&4

Zoom 1 : Kata Hubung

  -Latihan A&B.

Tatabahasa : Kata Hubung

7&8

Kelas dibatalkan :

Kerja Pembinaan Bangunan Sekolah Baru

7&8

D.3 Jingga

 

                     

 

BT Pel. 1 : Berkelah

  -Latihan 1 ( A )

 

7&8

BT Pel. 1 : Berkelah

  -Latihan 1(B&C)

  -Tulisan 1.

5&6

Zoom 1 : Kata Hubung

  -Latihan A&B.

Tatabahasa : Kata Hubung

5&6

Kelas dibatalkan :

Kerja Pembinaan Bangunan Sekolah Baru

5&6

D.3 Perak

BT Pel. 1 : Berkelah

  -Latihan 1 ( A )

7&8

 

BT Pel. 1 : Berkelah

  -Latihan 1(B&C)

  -Tulisan 1.

7&8

Zoom 1 : Kata Hubung

  -Latihan A&B.

Tatabahasa : Kata Hubung

1&2

2&3

Sivik

Kelas Isnin   1  Selasa   2 Rabu   3 Khamis  4 Jumaat 5

Sabtu   6

D.3 Jingga

1. Hidup Berkeluarga

1.1 Memahami Kehidupan Sebuah Keluarga.

1

   

 

 

 

.

 

D.3 Perak

 

 

 

 

 

 

Kelas dibatalkan :

Kerja Pembinaan Bangunan Sekolah Baru

1

[Jan]   [Feb]   [Mac]   [April]   [Mei]   [Jun]   [Julai]   [Ogos]   [Sept]   [Okt]   [Nov
[Minggu 1]  [Minggu 2]  [Minggu 3]   [Minggu 4]          Home