Rancangan Mingguan 2007

[Jan  [Feb]   [Mac]   [April]   [Mei]   [Jun]   [Julai]   [Ogos]   [Sept]   [Okt]   [Nov
[Minggu 1]  [Minggu 2]  [Minggu 3]   [Minggu 4]          Home

Bahasa Melayu
Kelas Isnin 22  Selasa 23 Rabu 24 Khamis 25 Jumaat 26

Sabtu 27

D. Merah

BT Pel. 3 : Keluarga Bahagia.

  -Latihan 1 (A)

  

2&3

BT Pel. 3 : Keluarga Bahagia.

  -Latihan 1 (B&C)

  

1&2

Zoom 1 :

  -Latihan C,D&E.

                

1&2

Tatabahasa (1) : Kata Nama Am

 -Tulisan 2.

 

3&4

.

 

 

D.3 Kuning

 

 

                                            

BT Pel. 3 : Keluarga Bahagia.

  -Latihan 1 (A)

 

5&6

BT Pel. 3 : Keluarga Bahagia.

  -Latihan 1 (B&C)

-Tulisan 2.

3&4

Tatabahasa (1) : Kata Nama Am

Zoom 1 : Latihan C,D&E.

 

7&8

Kelas dibatalkan :

Kerja Pembinaan Bangunan Sekolah Baru

7&8

D.3 Jingga

 

                     

 

BT Pel. 3 : Keluarga Bahagia.

  -Latihan 1 (A)

 

7&8

BT Pel. 3 : Keluarga Bahagia.

  -Latihan 1 (B&C)

-Tulisan 2.

5&6

Tatabahasa (1) : Kata Nama Am

Zoom 1 : Latihan C,D&E.

 

5&6

Kelas dibatalkan :

Kerja Pembinaan Bangunan Sekolah Baru

5&6

D.3 Perak

BT Pel. 3 : Keluarga Bahagia.

  -Latihan 1 (A)

 

7&8

 

BT Pel. 3 : Keluarga Bahagia.

  -Latihan 1 (B&C)

-Tulisan 2.

7&8

Tatabahasa (1) : Kata Nama Am

Zoom 1 : Latihan C,D&E.

 

1&2

2&3

Sivik

Kelas Isnin  22  Selasa  23 Rabu  24 Khamis  25 Jumaat  26

Sabtu  27

D.3 Jingga

II. Sifat-sifat dan Amalan Baik Yang Patut Dimiliki.

2.1 Sikap Bersih.

2.2.2-Tanggungjawab setiap rakyat dan penduduk terhadap kebersihan negara.

1

   

 

 

 

.

 

D.3 Perak

 

 

 

 

 

 

Kelas dibatalkan :

Kerja Pembinaan Bangunan Sekolah Baru

1

[Jan  [Feb]   [Mac]   [April]   [Mei]   [Jun]   [Julai]   [Ogos]   [Sept]   [Okt]   [Nov
[Minggu 1]  [Minggu 2]  [Minggu 3]   [Minggu 4]          Home