Profile Sekolah

  Ad Sapientiam
Logo Sekolah
Lagu Sekolah

Organisasi

  Carta Organisasi
Senarai Guru

Sejarah

  Sejarah Sekolah
Pengasas Sekolah
Tokoh Sekolah
Senarai Pengetua
Nostalgia

Kurikulum

  Peperiksaan
English Section
Panitia
Projek Khas
Bank Soalan

Matlamat Gerak Kerja Ko-kurikulum

 1)  Menyemai kesedaran dan kepatuhan terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan   sebagaimana yang dinyatakan dalam Falsafah pendidikan negara.
 2)  Perseimbangan di antara perkembangan mental (akedemik)dengan perkembangan sosial,jasmani dan rohani pelajar selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.
 3)  Pengukuhan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar di sekolah.
 4)  Peningkatan minat,bakat dan kemahuan pelajar dalam gerak kerja ko-kurikulum yang diceburi.
 5)  Pengukuhan dan memperkayakan perkara yang dipelajari dalam bilik darjah serta perluasan pengetahuan dan pengalam pelajar dalam bidang tertentu.
 6)  Pengisian masa lapang pelajar dengan perkara berfaedah,memberi kegembiraan serta pembinaan kesihatan dan kesejahteraan diri.
 7)  Peningkatan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukkan nilai dan sikap positif,selaras dengan hasrat Rukunegara.
 8)  Peningkatan suasana sekolah yang lebih menarik dan mengembirakan pelajar.
 9)  Peningkatan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua hala antara sekolah dengan ibu-bapa dan masyarakat.

Nilai pendidikan dalam gerak kerja ko-kurikulum

Percaya kepadaTuhan
Beradab/Bersusila
Taat
Jujur
Kawal Diri
Bersih
Cinta
Maaf
Fikiran terbuka
Bercita-cita
Gembira
Keberanian
Intelek
Logik
Berdikari
Imiginatif

 

Ko-kurikulum

     Matlamat
Penglibatan
Guru Terlibat
Pencapaian 97-98
Pencapaian 99-00

Asrama

  Pengenalan
Peraturan
   Asrama

SISP

  Latarbelakang
   Konsep
Rasional
   Matlamat
     Ko-kurikulum