Profile Sekolah

  Ad Sapientiam
Logo Sekolah
Lagu Sekolah

Organisasi

  Carta Organisasi
Senarai Guru

Sejarah

  Sejarah Sekolah
Pengasas Sekolah
Tokoh Sekolah
Senarai Pengetua
Nostalgia

Kurikulum

  Peperiksaan
English Section
Panitia
Projek Khas
Bank Soalan

Sekolah Indera Shahbandar Pahang

Rasional

-Pendidikan terancang adalah menjadi faktor utama bagi meningkatkan kemajuan dan pembangunan serta struktur sosio-ekonomi di kalangan masyarakat luar bandar.
-Menyediakan peluang pendidikan berkonsepkan asrama penuh kepada pelajar-prlajar berpotensi dari kumpulan ini yang tidak berpeluang memasuki Sekolah Berasrama Penuh.
-Iklim dan budaya sekolah cemerlang perlu disediakan kepada kumpulan yang kurang bernasib baik ini supaya negeri ini dapat melahirkan lebih ramai generasi berketerampilan.
-Pelajar-pelajar di luar bandar dan pelajar-pelajar yang kurang bernasib baik di bandar kurang mendapat kemudahan dan peluang pendidikan yang berkualiti dan faktor SSE dan lokasi.  

Matlamat

Projek SISP ini mempunyai misi untuk melahirkan pelajar-pelajar cemerlang luar bandar dan pelajar-pelajar bandar yang tidak berpeluang mendapat pendidikan berkualiti berasaskan program sekolah-sekolah cemerlang di seluruh negara seperti:

Sekolah Bestari
Sekolah Berasrama Penuh
Sekolah Rancangan Khas
Sekolah Efekti
f

Sekolah Harapan Negara

Objektif

Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan terbaik bagi pelajar-pelajar luar bandar dan pelajar bandar yang kurang bernasib baik.
Memberi peluang untuk membangunkan sepenuhnya potensi individu dan sahsiah ,minat, kreativiti dan kepimpinan.
Menyediakan peluang kepada pelajar untuk mencapai kecemerlangan dalam semua matapelajaran, khususnya dalam bidang sains dan teknologi.
Melahirkan pelajar sebagaimana yang dituntut dalam Falsafah Pendidikan Negara.
Melahirkan pelajar yang berfikiran patriotik dan global
Mewujudkan iklim dan budaya cemerlang yang dikongsi bersama oleh pelajar,guru,staf sokongan, ibu-bapa dan masyarakat

 

Ko-kurikulum

  Matlamat
Penglibatan
Guru Terlibat
Pencapaian 97-98
Pencapaian 99-00

Asrama

  Pengenalan
Peraturan
   Asrama

SISP

  Latarbelakang
   Konsep
   Rasional
   Matlamat
     Projek Sekolah Khas