Zelena Narava 

Ohranitev planote Golič pred postavitvijo vetrnih elektrarn

Zasanjana pokrajina na Goliču - Večni pašniki - jih bomo znali ohraniti? ( 2002 - 2003 )

English version - klikni

Varovanje in zaščita Bogate kulturne dedinščine Slovenije

Ta stran je nastala, zaradi premajhne osveščenosti Slovencev kakšne naravne vrednote imamo na Goliču

v Slovenskem delu Čičarije nad Kraškim robom in za ohranitev bodočega Evropskega botaničnega vrta - Kraškega parka pred postavitvijo Vetrnih elektrarn - VE ( vetrnice ), ki niso ZELEN nacin ( energija vetra ) pridobivanja Energije,

ampak zelo UNIČUJOČE, SOVRAŽNE IN NEPRIJAZNE za okolje in dosedaj iskano Mirno podeželje

( ( vasi Zazid in Rakitovec imajo vse potencialne možnosti za elitni Ekoturizem : kolesarske ture, počitnikovanje, konjeništvo, mir, planinstvo in neokrnjenost narave ), izjava direktorja vodilnih hotelov v Portorožu : minili so časi, ko je turistu bilo dovolj morje in soba v hotelu, zdaj išcejo aktivni dopust ), bo v trendu še močnejše izselitve zaradi Videza in Hrupa kar je Paradoks neosveščenosti prebivalcev in odgovornih ljudi.

( INVESTITORJI VE OBLJUBLJAJO RAZCVET TURIZMA ???? )

NE za vetrne elektrarne ( VE) na Goliču, ki so novodobni onesnaževalec narave in kradljivec tišine.

Naravo je potrebno varovati ne zaradi nje same ( Narava se bo brez nas - brez človeka - imela prav čudovito ),

temveč zaradi nas samih - za človeka. Skrbi naj nas za človeka in za zdravo okolje za človeka .

Mapa obale - vetrne turbine bodo vidne iz Hrastovelj - klikni

Projekt : Ohranitev planote Golič pred postavitvijo vetrnih elektrarn ( Slovenija ) smo prijavili

na razpis Nagrade družbe FORD za ohranjanje naravne in kulturne dedinščine za leto 2003

Ogled projekta in dejavnosti - klikni za VSTOP

Gre za zaščito :
- neokrnjene narave, živali in rastlin
- pomembnega življenjskega prostora 55 % vseh živečih metuljev v Slovenji, ogroženih ptic , orla kačarja, planinskega orla, lunjev, orla sršenarja, sov, postovk, beloglavega jastreba iz Kvarnerja ,
- endemične vrste žuželke - Burjevka - Foto -edine na svetu,
- suhih kamnitih kraških travnikov, ki so redkost v Evropi,
- redkih rastlinskih vrst - Učenska bodeča neza in Čičarijski dimek ,Raznolistna mačina - Serratula lycopifolia
- neraziskanih ostankov starodavnega gradišča,
- vodovarstvenega območja reke Rižane, ki skoraj v celoti pokriva Slovensko Istro z pitno vodo
- vidnih in kulturnih kakovosti prostora ter vpliva na kulturno dedinščino glede vedute in zgodovinske vrednosti svetovno znanih Hrastovelj , Kraškega roba in Slovenske Istre
- hidrogeološkega rezervata reke Rižane

Gre za trenutno največji projekt ohranitve naravnega okolja in kulturne dedinščine, ki poteka v Sloveniji v letu 2003 in mogoče tudi v Evropi.

Postavitev VE na Goliču pomeni za Slovenijo naravno katastrofo podobno kot

pomeni nesreča tankerja pred obalo Španije in Portugalske. VE naj se postavi v že urbanizirano področje kot v tujini

nekje poleg avtoceste, ne pa na vršace nedotaknjenih kraških planot. V Španiji so upoštevali mnenja naravovarstvenikov

in so taka področja namenjena naravnim parkom obvarovali pred VE. Prav tako svetovna organizacija Greenpeace ,

ne podpira postavitve VE povsod, zlasti ne na področjih pomembnih za ptice - habitati in ne na področjih Nature2000.

Goličs svojo raznovrstno in specifično pokrajino ter z bogatim rastlinstvom in živalstvom spada v bisere Slovenije.

Minister za okolje in prostor g. Janez Kopač je obljubil, da na Goliču ne bo VE zaradi naravnih vrednot

in zavarovanja kulturne dedinščine. Golič kot naravna vrednota pripada celi Sloveniji in je preveč dragocena,

da bi ga uničili z VE. Na srečo je prevadala zdrava pamet, čeprav nekateri še vedno verjamejo v simbiozo

nedotaknjene narave, ptičev in VE. http://www.ilbis.com/veter/gradnja.htm - klikni za ogled postavitve VE

Mar si to želite ob Biserih Slovenske Istre : Kraški rob, Stolp v Podpeči, Hrastoveljski tabor, Kubed, Zanigrad in Golič .

Planota Golič je že stoletja enaka in bo taka , če jo bomo znali varovati, še naprej.

Slovenija je majhna in jutri ne bo niti za kamen večja, zato moramo biti previdni in pametni, pa bomo bili vsi veseli in zadovoljni.

Slovenija postaja kolonija bolj razvitih držav, ki nam vsiljujejo svoje proizvode – vetrne turbine. Tujcem ni mar za varovanje našega okolja ampak jim gre za prodajo  svoje  industrijo in to v imenu kvazi Kyotskega protokola in kvazi zelene energije – vetrne , ki je najbolj uničujoča za okolje, ker je najbolj potratna glede prostora.

Ekološka energija vetra je postala ¨ Big bussines ¨in ¨Zelena obnovljiva Energija ¨, kar izrabljajo nekateri kot

izgovor, da v tem imenu uničujejo Naše edinstveno okolje in imajo močnega zaveznika med kapitalom.

Prav tako je v bližini VE  že v svetu potrjeno, da pade vrednost nepremičnin in opad turizma za 40 %. V primeru Goliča v Slovenski Čičariji se nekateri zgovarjajo na revščino in neperspektivo lokalnega prebivalstva, kar je zavajanje javnosti, saj ravno potem bodo ti kraji še v večjem trendu izselitve. Kdo bo živel v vasici Rakitovec ali Zazid pod VE. Kjer se postavi VE, tam ni prostora za človeka. Država bi morala tem ljudem, ki so uspeli ohraniti tako neokrnjeno naravo, drugače pomagati.

VE pomenijo grobo industrializacijo našega Slovenskega podeželja. Zato naj se postavijo na nesporna področja ob avtocesti. Zemljepis Slovenije prav tako ni primeren za VE, saj nimamo takega vetra kot ga imajo države ob Atlantiku in naša Burja ni primerna za VE ampak je bila le izgovor za nekatere...naravi nevarne posameznike, ki jim zanima samo kratkoročni interes in dobiček in jim je ohranitev Narave malo mar.

DA za VE – dobra ideja, super zamisel stoletja ampak to industrijo

postaviti na nesporna področja, NE PA V NARAVNE PARKE. NE TAM ,  KJER JE PLANINSKA KNJIGA.


Politika in gospodarstvo se ne menita za mnenje stroke ( biologov, zavodov za varovanje naravne in kulturne dedinščine, društva za opazovanje ptičev in krajinskih arhitektov )
da VE ne sodijo na področja namenjena naravnim rezervatom - na kraške planote Golič. Gospodarstvo in politika si s svojim načinom vsiljevanja postavitev VE v naravne rezervate delajo medvedjo uslugo, kajti prej naklonjeno mnenje javnosti , se zdaj obrača negativno - saj jih mislijo postaviti na področja namenjena naravnim rezervatom, kjer je postavitev VE za krajino in naravo zelo moteče in pogubno. Zaradi tega jih ne postavljajo na izpostavljenih mestih, ker zelo pokvarijo panoramo in delujejo kot visoke stolpnice v naravi. ( predstavljajte si Hrastoveljski tabor in v ozadju 80 . metrske VE ). Tujci , ki bi si ogledovali svetovno znane freske, bi nas takoj označili za BARBARE. ( saj to je med drugimi tudi eden od razlogov, zakaj VE ne sodijo na GOLIČ ) . Poslanci se sklicujejo na Kjotski protokol in da so VE v skladu z njim. Človek z uničevanjem narave uničuje svoje temelje. Neokrnjene planote na Goliču nas s svojo lepoto in prvinskostjo napolnijo s tišino in spoštvovanjem. Zakaj jim človestvo odgovarja s samo se bolj napadalnim in krčevitim uničevanjem ter se sklicuje na Kjotski protokol, kjer so VE res oznacene kot pridobivanje čiste energije, ( energija vetra ) vendar tam ne omenjajo, da je :

- Golič vodovarstveno obmocje, spada v drugi in tretji pas varstvenih pasov reke Rižane, ki skoraj v celoti preskrbuje s pitno vodo celo Slovensko Istro. Vsaka VE ima od 200 do 370 litrov sinteticnega olja, 86 VE x 370 litrov je 32.000 litrov sinteticnega olja kar je kar 160 sodov po 200 litrov. V primeru potresa ali orkanske burje, bodo VE tempirana ekološka bomba. Boste betonirali celo področje Kraškega roba in planot Kavčiči - Lipnik - Golič ? Mar si želite katastrofe ali pa nam bodo Italijani dali subvencije pri prodaji pitne vode za Slovensko Istro ?

Kaj bi porekel Julius Kugy, ki je prvi zaslutil, da dežele, kot ja ta , ni drugje nobene. Dobrodošli so vsi vaši prispevki: - e-maili in novice za ohranitev Goliča, ki jih bomo objavili na tej strani. Pošljite vaše mnenje, pomagaj za ustanovitev : Stranka Zelena Narava Slovenije - klikni.

Hvala vsem biologom, krajinskim arhitektom in drugim ljudem , ki sodelujejo z nami ali so nam kakorkoli pomagali pri ohranitvi naravne in kulturne dedinščine Slovenije.

Med njimi so : Jasmina Pogačnik, Andrej Gogala, Brina Švigelj Merat, Ana Kučan, Franc Malečkar, Tomaž Ogrin,

Bojana Lipej, Tomaz Jančar, Zoltan Waliczky, Margot Wallström, Soledad Blanco , Nicholas Hanley, Darko Darovec,

Helen Jolly, Mladen Berginc, Metod Pirih, Vesna Kolar - Planinšič, Andrej Sovinc,

Jurrien Westerhof , Mitja Kaligarič in Manca Košir.

David Stepan

Naš E-mail :

varovanjenarave@email.si

varstvonarave@hotmail.com

Dobrodošli Vsi

 Counter

 

1