Haarlem Alevi Dernegi
Haarlem Alevieten Vereniging

Home | Turkce | Nederlands

   
 

Er bestaat geen enkele land met een moslimmeerderheid waar volledige gelijkheid der burgers ongeacht hun religie heerst.


Direct stoppen met het geven van dubbele nationaliteit.


Export van alle uitkeringen dienen onmiddellijk te worden stop gezet.


STOP ISLAMITISCHE IMMIGRATIE NAAR EUROPA

In EU landen geboren Moslimjongeren houden vast aan hun "eigen" cultuur. 90% van de Marokkaanse en Turkse jongeren willen nog steeds  volledig Marokkaans of Turks blijven. Voor hen zijn er geen  overbrugbare processen om Europees te worden: deze Moslims willen binnen Europa eeuwenlang apart blijven..       Lees verder   >>>>


De islamieten bereiden de machtsovername in Europa zorgvuldig voor. Stadsdeelbestuur de Baarsjes Amsterdam verleent een bouwvergunning voor de megalomane Westermoskee aan de omstreden Milli Görüs beweging en schenkt hen 2 miljoen euro.
                            Lees verder >>>


Islamisering is een proces waarbij de religie als masker gebruikt wordt om  alle aspecten van een westerse maatschappij te vernietigen en vervolgens het land praktisch bezetten.   
                              Lees verder >>>


Door multiculturalisme en massa-immigratie te bevorderen hopen de bureaucraten nieuwe, grotere
politieke entiteit te creëren door de oudere natie-staten te vernietigen. En daarnaast, is het makkelijker mensen te controleren die geen eigen onderscheiden culturele of nationale identiteit hebben.   Lees >>>


SCHANDALIG

Nederland lijkt steeds meer op een provincie van Marokko of Turkije. Vooral in de grote steden wordt dit echt gevoeld. Het lijkt er steeds meer op dat Turkije of Marokko de zeggenschap over Nederland willen veroveren!
      Lees verder  >>>


De totale onwil om te integreren, afkeer is enorm!

In Nederland geboren Turken en Marokkanen identificeren zich nu nog sterker met de identiteit van hun ouders_herkomstland  (Turk, Arab en Islam zijn!!!), ook als zij al hier geboren of langer in Nederland wonen, hangen ze Turkse of Arabische vlaggen, vormen ze nationalistische jeugd bendes,  kijken ze naar Turkse of Arabische TV  en  voor de militaire dienstplicht  gaan ze naar Turkije of  Marokko.     Lees verder >>>>


GROEI VAN MOSLIMPOPULATIE MOET GESTOPT WORDEN


ISLAMISERING VAN NEDERLAND VERSNELD
Hierdoor is het strijdzuchtige gehalte van dergelijke grote massa's te vaak van grote betekenis en is de invloed van buitenlandse regeringen op de Nederlandse demografie dodelijk voor Nederland.
Lees >>>


STOP MOSLIM FASCISTEN

,,Dit is ons land. Als Wilders het hier niet leuk vindt, moet hij emigreren naar Australië.''aldus Mohammed Rabbae.
Hier baseert Rabba zich waarschijnlijk op een uitspraak van de vorige koning van Marokko,Hassan de zoveelste die ooit beweerde dat "Nederland een provincie van Marokko is", wethouder Lodewijk Asscher van PVDA steunt deze barbaren.