CSEREHÁT - SZÉKELYUDVARHELY
Rövid háttérismertető, 1998. január 2.


Tisztelt Címzett,

Az alábbi levél a székelyudvarhelyi csereháti ügy vázlatos ismertetőjét tartalmazza, az események kronológiáját követve. Természetesen, sok finom és árnyalatnyi részletkérdés maradt ki ebből az ismertetőből, melyeket azonban kérésre bármikor részletezünk.

A csereháti ügy hátterének rövid ismertetése:

1. A kisegítő iskola építését még '92-ben egy gyergyószentmiklósi egyesület, a Szent Miklós Egyesület kérte az előengedélyezésben illetékes megyei szakosztálytól.

2. Az általános építési előengedélyt a Szent Miklós Egyesület kapta meg.

3. A megyeközpontban, Csíkszeredában működő KONTÚR kft. tervezte az épületet a svájci fél (Basel Hilft Egyesület) nevében eljáró ARIS INDUSTRIE Rt. irányításával.

4. Mint később kiderült, a Szent Miklós Egyesület nevet megbízás nélkül és jogcím nélkül használta egy bizonyos Gavrilă Ioan nevű úriember, aki majd minden engedélyt az ARIS INDUSTRIE Rt. nevére íratott át, melynek ő volt a gyergyószentmiklósi kirendeltségének vezetője.

5. Ettől a pillanattól kezdve, az ARIS INDUSTRIE Rt. úgy lépett fel, mint a svájci BASEL HILFT Egyesület egyedüli megbízottja.

6. 1993-ban a székelyudvarhelyi önkormányzat (máig tisztázatlan körülmények között!) a csereháti épület építkezési engedélyét az ARIS INDUSTRIE Rt. nevére bocsájtja ki.

7. '93-ban születik meg a Helyi Tanács területbérbeadási szerződése, mellyel 99 évre bérbe ad 16.700 négyzetméter területet a "székelyudvarhelyi és környékbeli fogyatékos gyermekek kisegítő iskolájának" építésére.

8. '95 végén, a Svájcban megjelenő híresztelések (cikkek) alapján veszi észre Székelyudvarhely önkormányzata, hogy az épületet nem arra akarják használni, mint amiben a felek megállapodtak a területbérbeadási szerződésben.

9. A bukaresti székhelyű görög-katolikus Szeplőtelen Szív Kongregáció apácái az épület várományosaiként jelennek meg a Székelyudvarhelyen épülő csereháti kisegítő iskola környékén. Bombaként robban a városban a hír, és a 96-os választásokon megbukott (többek között a csereháti ügy miatt is!) az addigi polgármester, Ferenczy Ferenc.

10. Az új polgármester, Szász Jenő és az új önkormányzati testület első testületi ülését a csereháti ügynek szentelte. Az ülésen létrejött egy Csereháti Bizottság, mely első alkalommal világított rá arra, hogy túl sok a gyanús körülmény a csereháti építkezés körül.

11. Megállapítást nyer, hogy tisztázatlan körülmények között változik meg a fő megrendelő: a Szent Miklós Egyesületből ARIS INDUSTRIE Rt. lesz. Az új kivitelező nem akar már kisegítő iskolát, hanem árvaházat. Az épület kezd eltérni rendeltetésétől, inkább hasonlít lassan egy szeminárium/rendház épületére, mint fogyatékos gyermekek otthonára.

12. Az önkormányzat e bizottsági jelentés tükrében úgy dönt, hogy kezdeményezi az építkezés leállítását bírósági úton. Ezt el is rendeli a bíróság. Az építkezés leállítják azzal az indokkal, hogy az építtető (ARIS INDUSTRIE Rt.) eltér az engedélyben foglaltaktól. A bírósági ítéletet megfellebbezi az építtető. Másodfokon is az önkormányzat nyer. A leköszönő Vacaroiu-kormány azonban utolsó ülésen hoz egy rendeletet, mellyel átadja önkényesen a város területét a balázsfalvi görög-katolikus érsekségnek. Ennek a kormányrendeletnek az értelmében, a marosvásárhelyi táblabíróság úgy dönt, hogy az építkezés folytatható, tehát felfüggeszti a építkezés leállítását szentesítő bírósági döntést. Az egész csereháti ügyben ez az egyetlen per, melyben jogerős ítélet született. A Vacaroiu kormányrendeletet az újonnan hivatalba lepő Ciorbea-kormany eltörölte, tehát a terület ismét a város tulajdonába került, de ettől függetlenül a marosvásárhelyi táblabíróság döntését már nem lehet megmásítani.

13. 1997 május 28-an, a Szeplőtelen Szív Kongregáció egy adományozási szerződésre hivatkozva megkísérli elfoglalni az épületet. Ugyanaznap közel 1.500 helyi lakos tiltakozik az épület korul, és miután a felszólításra sem hagyjak el az apácák az épületet, 10-12 férfi bántalmazás nélkül, de erőszakosan kitessékelte a beköltőzni óhajtó négy apácát.

14. Nagy a sajtóvisszhangja az esetnek, a román központi sajtó hatalmas botránnyá duzzasztja az egészet. A rendőrség kirakat-kivizsgálásokat indit és megbüntetnek 5 férfit azok közül, akik kivittek az apácákat az épületből. A román kormány főtitkárának, Remus Oprisnak az utasítására a Hargita megyei Prefektura kivizsgálást kénytelen kezdeményezni Szekelyudvarhely polgármestere ellen, melynek során nem sikerült végzetes hibát találni a polgármester tevékenységében. Erre az ügyészség is kivizsgálást indit a polgármester, az alpolgármester és a városi jegyző ellen. Eredmény egyelőre nem ismeretes.

15. A kormányfőtitkár, Remus Opris eldönti, hogy személyesen jön le Székelyudvarhelyre, hogy a körmére nézzen Szekelyudvarhely polgármesterének és önkormányzati testületének. A látogatás időpontja 1997. december 8-9, a tanügyi törvény szenátusi vitájának tetőpontjára van időzítve.

16. A december 8-9-i kormányfőtitkári látogatás alkalmával, Remus Opris kéri az önkormányzatot, hogy együtt nézzék meg az épületet. A látogatás alkalmával megjelentek hirtelen a karhatalmi erők, a Szeplőtelen Szív apácarend, valamint a beköltözéshez szükséges bútorok. Az önkormányzati testület két napig fizikai jelenlétével próbálta megakadályozni a beköltöztetést, és csak egy kommandós alakulat fenyegetésére volt kénytelen elhagyni az épületet. A csereháti épületbe beköltözött apácákat azóta állandó rendőri felügyelet védi.

Az december 8-9-i események jogi vetületéről:

a.) A román tőrvények szerint egy befejezetlen, építkezés alatt álló épület mindaddig a polgármesteri hivatal kezelésében van, amíg hivatalosan át nem adódik, a működéséhez szükséges engedélyek megszerzése után. A csereháti épület nincsen befejezve, semmilyen működési engedélye nincsen.

b.) Bírósági ítélet birtokbahelyezésről nincsen, hiszen e per tárgyalására '98 január 13-án kerül sor először. A kormányfőtitkár, félretájékoztatásra a marosvásárhelyi táblabíróság azon ítéletet használja, mely érvényteleníti az építkezés felfüggesztésére vonatkozó bírósági rendeletet. Ez azonban nem jelent bírtokbahelyezést.

c.) Az apácarend egy ajándékozási szerződésre hivatkozva nevezi magát tulajdonosnak. Ez a szerződés, mely az ARIS INDUSTRIE Rt. és a Szeplőtelen Szív Kongregáció között jött létre azért érvénytelen, mert olyan javat (ingatlant) ajándékoznak el, mely meg jogilag nem is létezik. Az épület csak felépülés és teljes befejezés után válik tulajdonjogilag elidegeníthetővé, ajándékozhatóvá vagy eladhatóvá.

d.) A román kormány közvetlenül, rendőrség és csendőrség bevonásával beavatkozott egy szokásos, pontosabban megszokott ingatlanviszályba, melyben a felek bírósági úton keresik az igazságot.

e.) A székelyudvarhelyi önkormányzat nem akar többet, mint a területbérbeadási szerződésbe foglaltakat érvényesíteni: döntésjogot a kisegítő iskola működésében, a székelyudvarhelyi és környékbeli 263 fogyatékos gyermek problémáját kezelni, hiszen ezt a szociális gondot kívánta megoldani, amikor egy kisegítő iskola építésére területet adott bérbe 99 évre. Az árvaház ezt a Székelyudvarhely számára nagyon fontos problémát nem oldana meg, sőt további szociális problémákat okozna, hiszen egy új, szociális szempontból hátrányos csoport jelenne meg a 40.000 lakosú városban.

17. A '97 decemberi eseményeket követően a nacionalista támadások megsokszorozódtak Szekelyudvarhely ellen. Az RMDSz hathatós támogatásával sem sikerül/sikerült mediatizálni a székelyudvarhelyiek álláspontját. A hadjárat során a román közvélemény számára a város szélsőségesen nacionalista maradt.

18. Az önkormányzati testület és polgármesteri hivatal úgy döntött, hogy a nemzetközi közvélemény figyelmet próbálja meg felhívni, hiszen az igazságos jogi orvoslásban nem lehet bízni ma meg Romániában. Az egész úgy mögött pedig olyan erők és célok húzódnak meg, melyek megakadályozása és visszaverése sok tekintetben meghaladja Románia utolsó színmagyar városának lehetőségeit.

19. Ehhez egy akcióprogramot is elkészített a városi önkormányzati testület, melyet kérésre továbbítunk!

A székelyudvarhelyi önkormányzati testület Csereháti Bizottságának nevében,
Szőke László elnök

lszoke@iname.com, point-x@topnet.ro
1998. január 2., Szekelyudvarhely


Megjegyzés: A rövid ismertető dokumentációja a Cserehát-honalpján, azaz a http://udv.csoft.ro/cserehat címen olvasható, eredeti fotokópiás változatban.
Tudjuk, hogy az úgy nagyon bonyolult, ezért bármilyen kérdést szívesen fogadunk az ügyre vonatkozóan, és igyekszünk mihamarabb megválaszolni.
Dokumentumok | Archív | Friss hírek | Fotók | Tiltakozások, felghívások | Üzenetek | Sajtószemle | Vissza a kezdőlapra


This page hosted by
Get your own Free Home Page