CSEREHÁT - SZÉKELYUDVARHELY
-december 8-9-i csereháti események-
-Fotók-

 

 

Szász Jenő polgármester és Remus Opris kormányfőtitkár rögtönzött sajtótájékoztatón a csereháti épületben. Ilyen sajtótájékoztatókra többször sor került a két nap folyamán, az óráról-órára változó események sodrában.
 

 

 

Amiután Remus Opris csereháti látogatásának leple alatt az épületbe szivárogtak az apácarend képviselői, rögtönzött szentmisét cerebráltak az épület főcsarnokában. A kormányküldöttség, illetve a román központi média képviselői tüntetően vettek részt a misén.

 

 

A szentmise alkalmával derült fény arra is, hogy a kormányfőtitkár látogatása alkalmából Székelyudvarhelyen tartózkodnak a görög-katolikus balázsfalvi esperesség képviselői, valamint papjai is. Rájuk hárult az épület felszentelése.
 

 
Arsitide Roibu, az épületet kivitelező ARIS INDUSTRIE Rt. ügyvezető igazgatója vigyázó szemekkel követi az állítólag 500.000 dolláros adomány (bútorok stb.) kipakolását. Állítása szerint erre, a figyelésre azért volt szükség, mert az önkormányzatban, valamint az udvarhelyi lakosságban nem lehet bízni.
 

 

 
A feszület olyan jelzés, mely a központi román nyelvű média számára mindenképpen azt volt hivatott bizonyítani és üzenni, hogy Székelyudvarhelyen egy sok évzizeden át hányódó apácarend képviselőit hogyan alázzák meg csak "vallási hovatartozásuk" okán.
 

 
Aristide Roibu, valamint francia üzlettársa alig láthatóan, sárga öltözetben!) látható ezen a képen. A görgög-katolikus apácarend képviseletét ellátó vállalkozó a csereháti épületben lezajlott tárgyalások során a Szeplőtelen Szív Kongregáció szóvivőjeként tárgyalt.
 

 

 
A tulajdonképpeni szentelés... Ez volt az a mozzanat a december 8-9-i események során, amikor a székelyudvarhelyi önkormányzat számára egyértelművé vált: nincsenek véletlenek. Ekkor fogalmaződott meg bennük az is, hogy az apácarend képviselői végleges "tulajdonbavételnek" tekintik a behatolást.
 

 
A rendőri jelenlét fokozott volt a két nap folyamán. A székelyudvarhelyi rendőrparancsnok mellett a megyei rendőrség parancsnoka is állandó résztvevője volt az eseményeknek, valamint az Országos Rendőrfőkapitányság parancsnokhelyettese is jelen volt... és persze több mint 200 rendőr.
 

 

Arsitide Roibu, valamint Remus Opris kormányfőtitkár személyi tanácsadója egyeztet. Ezek a képek azok, melyek bizonyítják, a kormányfőtitkár pártatlanságára és közvetítői készségére csak fenntartásokkal lehet számítani.
 

 
Bár a kormányfőtitkár csupán véletlennel magyarázta a több kamionnyi berendezés, valamint az apácarend látogatásának egybeesését saját látogatásával, a kivitelező vállalatnak arra is volt gondja, hogy saját rakodómunkásokat szállítson a tett színhelyére. Ők pedig dolgoztak...
 

 

Az első napon, azaz december 8-án sikerült még megakadályozni, hogy megkezdjék a bútorok behordását az épületbe. Az akkor még egyetlen megnyitott bejáratnál sorakozó padok sem igazán emlékeztettek egy kisegítő iskola szükséges butorzatára.
 

 
A szerintük jogos birtokbavételt végrehajtó apácarend udvarhelyi, kihelyezett csoportjának vezetője, aki csupán közvetítőkön keresztül volt hajlandó tárgyalni a helyiekkel, s aki nyilatkozataiban hangsúlyozta: ők csak a rászoruló gyermekek segítését tartják szem előtt.
 

 

A csendőri akciócsoport bevetésre készen. Az épületben tartózkodó önkormányzati képviselők 15 percet kaptak, hogy elhagyják az épületet. A tiltakozást követően ezt a határidőt 30 percre változtatták.
 

 
December 9-én délelőtt már nagyszámú rendőrkordont vontak az épület köré. A kordon feladata az volt, hogy az épületből és környékéről kiszorítsák az ott tartózkodó és a fejleményeket figyelő helyi polgárokat. A feladatot erőszak nélkül sikerült végrahajtani.
 

 

Miután az önkormányzatnak kénytelen volt elhagynia az épületet, a testület képviselői, valamint Szász Jenő polgármester a kialakult helyzetről tájékoztatja az épület köré sereglett helyi lakosságot. A polgármester a csendes távozásra szólította föl a jelenlévőket.
 


A két nap után megszokottá váltak az épület körül a gépfegyveres rendőrök, akiknek pont úgy el kellett viselniük az éjszakai hideget, mint az igazukért harcoló helyieknek. Megnyíltak az ajtók, a bútorzatot most már be lehetett hordani az épületbe. Sikerült felszámolni az ellenszegülést, melyet a helyiek fizikai jelenléte jelentett. Székelyudvarhely és önkormányzata ezt a csatát elvesztette, de a harc még nem ért véget.

Dokumentumok | Archív | Friss hírek | Fotók | Tiltakozások, felhívások | Üzenetek | Sajtószemle | Vissza a kezdőlapra


This page hosted by
Get your own Free Home Page