CSEREHÁT - SZÉKELYUDVARHELY

Koncepciós per van készûlõben 
 
   1998. február 19-én elhalasztották a székelyudvarhelyi Bíróságon az erõszakra való felbújtás, valamint izgatás vádjával indított
   bírósági eljárás elsõ tárgyalását. A Bardóczy Csaba, a Hargita megyei önkormányzat udvarhelyi képviselõje ellen indított
   eljárásra a ‘96 májusi csereháti események miatt került sor, amikor a csereháti kisegítõ iskolába behatolt négy
   görög-katolikus apáca közül kettõt ölben távolított el az épületbõl a tiltakozó helyiek egy csoportja. A májusi tiltakozás
   szervezõje Bardóczy Csaba volt, akit már pénzbüntetéssel is súlytottak a hatóságok. A tárgyaláson megjelent a szélsõséges
   román központi média szinte minden képviselõje is. 
 
A Basler Zeitung újságírója Székelyudvarhelyen 
 
   1998 február 17-18-en Székelyudvarhelyen tartózkodott a bázeli BASLER ZEITUNG újságírója, Stephan Israel, aki a kantoni
   napilap bécsi tudósítója. Az újságíró kísérõje egy magát “szabadúszónak” nevezõ román szabdfoglalkozású újságíró volt, aki
   ezelõtt néhány évvel a bukaresti szélsõséges ADEVÃRUL napilap munkatársa volt. A bázeli újságíró udvarhelyi látogatásán
   nem tûnt részrehajlónak, azonban romániai útját a hírhedt Pruteanu szenátornál kezdte, tehát nem lehet túl sok jóra
   számítani a Basler Zeitungban megjelenõ cikkben. 
 
MAGYARORSZÁG 2000 és a CSEREHÁT 
 
   Az 1998 február 20-án kezdõdött MAGYARORSZÁG 2000 rendezvényen részt vesz Szász Jenõ, Székelyudvarhely
   polgármestere is a szervezõk meghívására. A csereháti ügy kedvezõ megoldásának magyarországi támogatói segítségükrõl
   biztosították a székelyudvarhelyi polgármestert. Az elképzelések szerint egy tájékoztató nyilatkozatot fognak eljuttatni a
   Cserehát-üggyel kapcsolatban mindazoknak a résztvevõknek, akik tehetnek valamit az ügy kedvezõ megoldásában. 
 
40 moldvai gyermeket várnak a Cserehátra 
 
   A hír ugyan nem hivatalos és az apácák nem erõsítették meg, de egyre gyakrabban érkeznek olyan információk az udvarhelyi
   Polgármesteri Hivatalhoz, melyek szerint 40 moldvai gyermeket várnak a csereháti kisegítõ iskolába. Az udvarhelyi
   önkormányzat a város polgáraihoz fordult, hogy bármilyen információt juttassanak el a hivatalhoz az esetleges
   beköltöztetéssel kapcsolatban. 
 
Eva Maria Barki jogász Székelyudvarhelyen 
 
   A székelyudvarhelyi önkormányzati testület Csereháti Bizottsága udvarhelyi látogatásra hívta Eva Maria Barki ügyvédnõt, a
   Csereháttal kapcsolatos kérdések ismertetése végett. Az 1998. február 19-én továbbított meghívásra egyelõre nem érkezett
   hivatalos válaszlevél, azonban a szóbeli közlések értelmében, Eva Maria Barki hamarosan Székelyudvarhelyre érkezik. 
 
 
Szerkeszti: Szõke László 
1998. február 20., Székelyudvarhely. 

Svájcra koncentrál a székelyudvarhelyi önkormányzat
 
Az 1998. január 15-i önkormányzati ülésének is témája volt a Cserehát körül kialakult helyzet. A Csereháti Bizottság beszámolt az Internet-kampány eredményeirõl. A testület arról is dönött, hogy a következõ lépéseket Svájcban kell megtenni, amihez azoknak a támogatását veszi igénybe, akik ezt felajánlották a nyugaton élõ magyarok közül. A konkrét lépésekrõl diszkrét tájékoztatóban értesülhetnek majd az érintettek.
 
Egyeztetés az RMDSz csúcsvezetésével

1998. január 19-en a csíkszeredai Prefektúrán Cserehát-ügyben találkozott Markó Béla az RMDSz elnöke, Takács Csaba az RMDSz ügyvezetõ elnöke, Dézsy Zoltán prefektus/fõispán, valamint Szász Jenõ polgármester. A tárgyalások konkrét eredményeirõl egyelõre nincs a nyilvánosság számára hozzáférhetõ információ.
 

Hivatalos kapcsolatfelvétel Bazel vezetõségével

Svájci, Bazelben élõ magyarok segítségével sikerült megszerezni a bázeli tartományelnök nevét, címét és telefonszámait. A hivatalos kapcsolatfelvételt az bonyolítja, hogy február elsejével változik a bázeli tartományelnök személye: Ueli Fischer helyét Veronica Schaller veszi át. Döntés még nem született arról, hogy az önkormányzat bevárja-e a tisztségviselõ-váltást, vagy azonnal kiközli kapcsolatfelvételi szándékát.
 

Bürgel megerõsíti, hogy 1997 februárjában jegyezték be egyesületét
 

Ez azonban nem jelent törvénytelenséget - állítja levelében Cyrill Bürgel. A BASEL HILFT Egyesület elnöke szerint, '97-ben is csak azért kellett a cégbíróságon beíratnia a szervezetet, mert hivatalosan is megerõsített alárásjogot kellett szentesíteni. Ugyanakkor azt is elmondja Cyrill Bürgel, hogy nincs semmilyen kapcsolatban egy bizonyos "milánói román nemzetiségû adományozóval". Erre az adományozóra Eckstein Kovács Péter, az önkormányzat ügyvédje kérdezett rá.
 

Magyar újságírók a Csereháton
 
A magyarországi MAGYAR HÍRLAP munkatársai jártak Székelyudvarhely január elsõ napjaiban. Az újságírók látogatási célja egy csereháti riport készítése volt. A munka során ellátogattak ancsereháti iskolához, ahol a rendõri igazoltatást követõen sem engedte be õket az épületbe Anca Drago, az itt-tartózkodó apácák vezetõje.
 
Tiltakozó levelek Emil Constantinescuhoz, a román elnökhöz
 
Angol nyelvû tiltakozó levelet intézett Emil Constantinescu román államelnökhöz több nyugaton élõ magyar. A felhívás bárki számára elérhetõ az INTERNETEen, és bárki csatlakozhat hozzá. Minden tiltakozó levél ugyanakkor eljut Bill Clinton, az amerikai külügyminiszterasszony és az amerikai kongresszus elektronikus postacímére is.
 
Bírósági tárgyalások Cserehát-ügyben január 13-án
 

1998. január 13-án kerül sor a csereháti ügy alappereinek tárgyalására a marosvásáhelyi Bíróságon. Két perre kerül sor ugyanaznap: a székelyudvarhelyi önkormányzat és az ARIS INDUSTRIE Rt. között a területbérbeadási szerzõdés megsemmisítése, valamint a Szeplõtelen Szív Kongregáció és az ARIS INDUSTRIE Rt. között létrejött ajándékozási szerzõdés megtámadása; ugyanakkor tárgyalni fogják az ARIS INDUSTRIE Rt. periratát is, melyben a vállalat megtámadta a csereháti épület alatti terület telekkönyvi átírását az udvarhelyi önkormányzat tulajdonába.
 
Svájci CSEREHÁTI BIZOTTSÁG
 
Mindeddig hárman jelentkeztek önszántukból, hogy részt vállalnának a svájci Csereháti Bizottság létrehozásában. A svájci bizottságnak az lenne a feladata, hogy az udvarhelyi bizottsággal történõ folyamatos kapcsolattartás mellett elõkészítse, megszervezze és kövesse azokat a tevékenységeket, melyeket Svájcban kell végezni az ügy megoldása érdekében.
 
Basel-i tüntetés

Vitát kezdeményezett az székelyudvarhelyi önkormányzat egy esetleges Basel-i tüntetés megszervezésérõl a magyar diaszpóra körében. Az udvarhelyi Csereháti Bizottság arra keresi a választ és a segítséget, hogy hogyan kellene megszervezni egy ilyen tüntetést és kivel ahhoz, hogy az eredmény lehetõleg az ügy javára fordíthassa a bázeli adományozókat, közvéleményt.
 
Szerkeszti: Szõke László
1998. január 13., Székelyudvarhely.
 

 
Dokumentumok | Archív | Friss hírek | Fotók | Tiltakozások, felhívások | Üzenetek | Sajtószemle | Vissza a kezdõlapra


This page hosted by
Get your own Free Home Page