CSEREHÁT - SZÉKELYUDVARHELY
-Tiltakozások-felhívások-
 
 
FELHIVÁS

Folyó év júliusában közzétett közleményünkben jeleztük azt a szomorú helyzetet, hogy a székelyudvarhelyi önkormányzat az úgynevezett "csereháti ügyben" nem kapta meg a politikai támogatást az érdekvédelmi szervezetünk országos szintű vezetősége részéről, amelyre szüksége lett volna. Ugyanakkor helyi szinten sem bizonyítottunk olyan támogatást, amely képes lett volna megállítani azt a veszélyt, amelyet magában rejt a csereháti ügy.

Itt olyan politikai tevékenységről van szó, amely a székelyföld románosítását, etnikai összetételének megváltoztatását célozta meg. Nem szabad a csereháti ügyet adminisztratív, illetve bírósági ügyre szorítkoztatni. Nyilvánvaló parlamenti, kormány szintű, valamint más hatósági magatartásról van szó, melyet érdekvédelmi szervezetünknek is azon a szinten kell kezelnie. Tehát, a csereháti ügy a mi ügyünk, a romániai magyaroké és nem egy helység önkormányzatáé.

A megye lakosságának etnikai összetételét lényegesen megváltoztatták. 1930-ban a román nemzetiségű lakosság nem érte el a tíz százalékot, most meghaladja a tizennégyet. Ebben az időszakban a román nemzetiségű lakosság száma majdnem megduplázódott, míg a magyaroké alig érte el a 36 százalékos emelkedést.

Az etnikai összetétel megváltoztatását szolgálta az ortodox püspökség létesítése, a román nemzetiségű rendőrök magyar lakosságú falvakba való kirendelése, a katonaság betelepítése, stb. Mindezek konfliktusokhoz vezethetnek. Mindannak ellenére, hogy a nemzetközileg elismert és aláírt egyezmények rögzítik, hogy az államok tartózkodnak és elítélnek minden olyan próbálkozást, amely az erőviszonyokat kihasználva megváltoztatná a nemzetiségek által lakott területek etnikai összetételét (Helsinki, 1992), vagy megállítják a szándékos demográfiai változtatást a nemzetiségek hátrányára (az Európai Tanács Parlamentjének 1201-es ajánlása), a Székelyföldön tovább folytatják kísérleteiket.

Felhívást intézünk minden magyar nemzetiségű, alapvető jogában megsértett polgárhoz, közösséghez, hogy tiltakozzék a jogtiprások ellen és támogassák a székelyudvarhelyi önkormányzatot jogos küzdelmében a magyar közösségű létünk megvédése érdekében.

Felhívjuk a demokratikus gondolkozású és tartású román nemzetiségű polgárokat, hogy tiltakozzanak a médiák igénybevételével is a nemzetiségi alapú gyűlöletszítás, valamint a konfliktusokhoz vezető cselekedetek és helyzetek teremtése ellen. Békés együttélésünket, kölcsönös tiszteletünket csak jogaink megvédésével, véleményünk kinyilvánításával érhetjük el.  Csíkszereda, 1997. December 10.


Sántha Pál Vilmos
Az RMDSz Csíkszereda Városi Szervezetének ElnökeDokumentumok | Archív | Friss hírek | Fotók | Tiltakozások, felhívások | Üzenetek | Sajtószemle | Vissza a kezdőlapra


This page hosted by
Get your own Free Home Page