CSEREHÁT - SZÉKELYUDVARHELY
-Tiltakozások-felhívások-
 

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város
ÖNKORMÁNYZATA

 
FELHIVÁS

A svájci civil szervezeteket tömörítő fedőszervezetek vezetőségéhez, és mindazokhoz, akik az üggyel kapcsolatos kérésünket támogatni tudják:

Székelyudvarhely lakossága, önkormányzata és Polgármesteri Hivatala kénytelen az Önök segítségét és támgotását kérni az udvarhelyi és környékbeli fogyatékos gyermekek számára épülő, csereháti kisegítő iskola elmérgesedett helyzetének orvoslása érdekében, ami már kormányszintű következményekkel is fenyeget, sőt a koalíció felbomlását is okozhatja.

Felhívásunkat kíséri egy részletes tájékoztató a csereháti eseményekről és történetéről, és a legutóbbi (1997. december 8-9-i) fejleményekről, melyek során a román kormány közvetlen beavatkozásával és a karhatalmi erők bevonásával sikerült beköltöztetni a Szeplőtelen Szív bukaresti, román görög-katolikus apácarendet a Csereháton még épülő épületegyüttesébe. Az apácarend erőszakos beköltöztetését a helyi önkormányzat és a lakosság heves tiltakozása, valamint Victor Ciorbea kormányfő személyes utasítása ellenére valósította meg REMUS OPRIS kormányfőtitkár. Az RMDSz elnökségének véleménye szerint, a tanügyi törvénytervezet szenátusi vitájának napján nem véletlenül került sor erre az akcióra, ez kitervelt és jólszervezett forgatókönyv alapján zajlott le, és a kormánykoalíció megbontására törekvő akció része.

Elsősorban Önök, mint svájci állampolgárok és ottani lakosok tudnak segíteni, hiszen a csereháti iskola problémáját egy svájci, Basel Hilft nevet viselő szervezet okozta azzal, hogy olyan, karitatív kezdeményezésnek álcázott támogatást 'nyújtott', mely konfesszionális és etnikai zavargásokat kelt. A csereháti kisegítő iskolát a bukaresti székhelyű görög-katolikus apácarendnek ajándékozta olymódon, hogy megszegett minden írott és íratlan egyezséget a helyi és megyei önkormányzattal.

Segélykérésünk megkésett, de mindeddig reménykedtünk abban, hogy Romániában tényleg demokratikusan és törvényesen lehet érvényesíteni az lakossági és önkormányzati jogokat. Ugyanakkor abban is nagyon bíztunk, hogy a svájci székhelyű Basel Hilft és Baselland Hilft szervezettel, melyeket Cyrill Bürgel, román származású svájci állampolgár képvisel, meg tudjuk értetni, hogy szándékunk az adomány eredeti rendeltetésének megőrzése, de ugyanakkor a helyi és közösségi érdekek megvédése is.

Bíztunk abban is, hogy a svájci Basel Hilft szervezet valós segítő szándékkal érkezett városunkba, és nem fogja vállalni annak következményeit, hogy Székelyudvarhelyen etnikai zavargásokat keltsen, erőszakos és meggondolatlan, Svájcot is kompromittáló tevékenységével, megnyilvánulásaival. Az utóbbi napok történései, valamint a Basel Hilft elutasító magatartása miatt a következőkben kérünk mihamarabbi segítséget mindazoktól, akik ezt tehetik:

l. A svájci média bevonása és tájékoztatása, mert megítélésünk szerint, Svájc lakosságának is joga van valós képet megismerni arról, hogy mihez vezethet egy karitatív fedőnév alatt kezdeményezett politikai és betelepítési kísérlet ma Romániában.
 
2. Alakuljon egy svájci Csereháti Bizottság, mely a csereháti iskola ügyének megoldása érdekében a svájci teendőket hangolná össze, és állandó kapcsolatot tartana a székelyudvarhelyi bizottsággal
 
3. Egy svájci tüntetés megszervezésének előkészítése e bizottság segítségével.
 
4. Megkeresni azokat a jogi lehetőségeket, melyekkel eljárást vagy kivizsgálást lehet kezdeményezni Cyrill Bürgel és/vagy szervezete ellen, Svájcban.
 
 
A segítség és megértés reményében, köszönettel:
 
 
Székelyudvarhelyi Csereháti Bizottság
 
 
Szőke László, elnök
 
 
1997. december 10.

 

Dokumentumok | Archív | Friss hírek | Fotók | Tiltakozások, felhívások | Üzenetek | Sajtószemle | Vissza a kezdőlapra


This page hosted by
Get your own Free Home Page