CSEREHÁT - SZÉKELYUDVARHELY
-Tiltakozások-felhívások-
 
 
ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG - ÜGYVEZETŐ ELNÖKSÉG


NYILATKOZAT
 

Az RMDSz Ügyvezető Elnöksége 1997. december 9-i ülésén a székelyudvarhelyi Csereháton. 1997. december 8-9-én lezajlott eseményekkel kapcsolatban a következő álláspontot hozza nyilvánosságra:

Az ingatlannal kapcsolatos - folyamatban levő - perek bírósági döntéseinek hiányában, valamint az érvényben lévő megállapodások megszegésével a jogállam alapintézményeinek és működési elvének mellőzésével, éppen Románia kormányának miniszteri rangú főtitkára sértette meg erőszakosan az alkotmányos előírásokat.

Székelyudvarhelynek és környékének karhatalmi erők általi, a helyi tanács és a polgári lakosság zaklatására használt eszközök ellentétesek egy demokratikus, a vitás kérdések tárgyalásos, jogi úton történő megoldásának gyakorlatának. Ezt az eljárást az RMDSz, ragaszkodva a hatalmi ágak szétválsztásának alkotmányos elvéhez, Románia Kormányának politikai tényezője és felelős tagjaként visszautasítja és elhatárolja magát ettől.

Az RMDSz következetes álláspontjának érvényesítéséért vonta visza bizalmát egyik tanácsosától, aki Szövetségünk demokratikus magatartásától távol álló, elfogadhatatlan eszközök alkalmazásával próbált érvényt szerezni egy, egyébként jogos kifogás rendezésének. Ugyanazon elv alapján az RMDSz súlyos politikai hibának tartja Remus Opris kormányfőtitkár vezette székelyudvarhelyi akciót, kéri az ügy kivizsgálását és az érintettre vonatkozó megfelelő kormányzati döntés meghozatalát. Az RMDSz, a csereháti ingatlan ügyében élni fog a jogorvoslat összes lehetőségével.

A román-magyar kapcsolatok esetleges megromlásáért, az RMDSz kormánykoalíciós részvételének ellehetetlenítéséért, az ebből fakadó belpolitikai instabilitás kialakulásáért, az általános reform szélsőséges nacionalisták általi akadályoztatásáért és ennek következtében a lakosságot érintő gazdasági és szociális terhek növekedéséért, a nemzetközi elszigetelődést eredményező következményekért, a demokrácia alapelveit sértő ellenzéki antidemokratikus erőket és az őket támogató egyes ismert koalíciós politikusokat tesszük felelőssé.

Az RMDSz Ügyvezető Elnöksége a történteket a tanügyi törvény szenátusi vitájára időzített politikai akciónak ítéli meg, melynek célja a kormányprogram, a nemzetközi dokumentumok Románia által is felvállalt kötelezettségei alkalmazásának megakadályozása és az RMDSz kormánykoalícióból való kiszorítása, illetve a reformot és a demokratizálódást felvállaló Ciorbea-kormány hiteltelenítése. Sajnálatos, hogy abban a küzdelemben és közös erőfeszítésben, amelyet a választások után a reformokért, Románia európai integrációjáért felvállaltunk, azon nacionalista erők akarnak felülkerekedni, amelyek az integráció ellenében a román nép érdekei ellen cselekedve, a felzárkózást akadályozzák.

Ezek a Hargita és Kovászna megyék kapcsán kialakított magyarellenes hangulatkeltésben, a tanügyi törvény szenátusi módosítása nyomán tapasztalt szélsőséges, magyarellenes erők megnyilvánulásában és a csereháti események során is jelentkeztek. Reményeinket fejezzük ki, hogy Románia államelnöke, Emil Constantinescu úr, az alkotmányos jogok betartásának szavatolója állást foglal a romániai jogállamiság elveinek tiszteletben tartása mellett. Ezen kérdés rendezését - a kialakult helyzetben - már nem csupán az RMDSz koalícióban való részvételének kérdése teszi szükségessé, hanem a romániai magyar nemzeti közösség tagjainak etnikai hovatartozásából származó hátrányos megkülönböztetése, a magyarellenes kampányból és intézkedésekből származó fenyegetettsége.Az RMDSz Ügyvezető Elnöksége nevébenTakács Csaba ügyvezető elnök

Kolozsvár, 1997. december 10.Dokumentumok | Archív | Friss hírek | Fotók | Tiltakozások, felhívások | Üzenetek | Sajtószemle | Vissza a kezdőlapra


This page hosted by
Get your own Free Home Page