พระไพศาล วิสาโล > ชีวประวัติ
 
  ชีวประวัติ
  งานหนังสือ
  บทความ
  ในความคิดของคนอื่น
เกิด

เป็นลูกคนไทยเชื้อสายจีน 

เรียน

เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ตอนเรียนมัธยมอยากจะเป็นวิศวกร เพราะมีความสนใจทางวิทยาศาสตร์ ต่อมาก็อยากจะเป็นหมอ เพราะจะได้ช่วยเหลือผู้อื่น แต่เมื่ออยู่ชั้นมัธยมปีที่ ๕ พี่ชายได้เป็นหมแล้ว ก็เริ่มสนใจการเมือง จึงเข้าเรียนรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ เพื่อต้องการทำประโยชน์ให้สังคม

ทำกิจกรรมตั้งแต่อยู่อัสสัมชัญ เมื่ออยู่มหาวิทยาลัยก็เป็นบรรณาธิการบริหารให้หนังสือปาจารยสาร ด้วยความที่สนใจการเมือง จึงถูกมองว่าเป็นพวกซ้าย ขณะเดียวกันความสนใจในพระพุทธศาสนา ก็ทำให้นักศึกษาด้วยกันมองว่าเป็นพวกขวา

งาน

เมื่อเรียนจบก็กลับมาทำงานในกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม ซึ่งทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ แต่ก็ไม่มีความสงบทางใจ มีความเหนื่อย เครียด ทะเลาะกับเพื่อนที่ทำงาน จึงได้ตัดสินใจบวชเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ แทนที่จะไปอยู่วัดสวนโมกข์ ซึ่งมีเพื่อนอยู่มาก ก็ไปปฏิบัิติธรรมอยู่ที่วัดป่าสุคะโต กับหลวงพ่อคำเขียน เพราะเป็นวัดสงบอยู่ในป่า มีพระอยู่น้อย และเคยช่วยหลวงพ่อคำเขียนทำสหกรณ์ข้าวมาก่อน

ครั้งแรกตั้งใจจะบวชเพียง ๓ เดือน แต่เมื่อปฏิบัติธรรมมีความก้าวหน้า ก็เลยมีความอาลัยในผ้าเหลือง จึงบวชต่อเรื่อยมา ได้ชื่อว่าเป็นพระนักกิจกรรมหัวก้าวหน้า เชื่อมโยงพุทธศาสนากับสังคม เป็นนักคิด นักวิชาการ มีงานเขียนอย่างสม่ำเสมอ นอกเหนือจากการรับเชิญไปแสดงธรรมเทศนาในที่ต่าง ๆ

ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต แต่มักจะเลือกจำพรรษาอยู่ที่ วัดป่ามหาวัน บ้านท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เพื่อรักษาป่า เพราะทำให้ชาวบ้านเกรงใจ ไม่กล้ามาตัดไม้ และวัดป่ามหาวันไปมายาก ทำให้มีเวลาทำงานและปฏิบัติธรรมได้มาก


 


หน้าแรก
| ปัญญาชนสยาม | หนุ่มสาวดัดจริต | กังวานเกี่ยวข้อง | ข้าวตอกดอกมะเขือ | กลับสู่ด้านบน

เว็บไซต์นี้จัดทำด้วยความกระตือรือล้นของใครหลายคน(นั้น)
ก้อนหิน และหรือดอกไม้ กรุณาหารือกับนักการ
พยายามปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๑
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗