เสกสรรค์ ประเสิรฐกุล > ชีวประวัติ
 
  ชีวประวัติ
  งานหนังสือ
  บทความ
  ปาฐกถา
  ในความคิดของคนอื่น
เกิด

เกิดเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๙๒ ในครอบครัวของชาวประมงแถวปากอ่าวแม่น้ำบางปะกง

เรียน

ศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะเดียวกันนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้นำนักศึกษาคนสำคัญ ในเหตุการณ์วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖

เดินทางเข้าไปใช้ชีวิตในป่าเขาทางเหนือของประเทศไทย เพื่อไปร่วมต่อสู้ในฐานะนักรบปฏิวัติ ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๑๘ พร้อมกับสหายร่วมอุดมการณ์หลายคน จนกระทั่งรู้สึกผิดหวังกับแนวทางปฏิวัติ จึงได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๒๓

และได้เดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา จนจบปริญญาเอก

ครอบครัว

สมรสกับจิระนันท์ พิตรปรีชา มีบุตรชายสองคน

งาน

ทำงานเป็นอาจารย์ประจำอยู่คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และเคยดำรงตำแหน่งคณบดี คณะนี้ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๘

ผลิตงานเขียนออกมาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งบทความ เรื่องสั้น สารคดี และทำหน้าที่ในฐานะนักวิชาการเสนอข้อคิดและแนวทางแก้ไขปัญหา ของสังคมไทย ผ่านงานเขียนของตน

ได้รับการยกย่องในวงกว้างสำหรับฝีมือการเขียนเรื่องสั้น และเรียงความ และได้รับรางวัลศรีบูรพาไปเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖

อัตชีวประวัติ

เขียนร่วมกับคนอื่นในหนังสือ คนล่าจันทร์ ซึ่งถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ในชื่อ ๑๔ ตุลา สงครามประชาชน กำกับโดยบัณฑิต ฤทธิ์ถกล โดยเป็นผู้เขียนบทภาพยนตร์เอง

 

 


หน้าแรก
| ปัญญาชนสยาม | หนุ่มสาวดัดจริต | กังวานเกี่ยวข้อง | ข้าวตอกดอกมะเขือ | กลับสู่ด้านบน

เว็บไซต์นี้จัดทำด้วยความกระตือรือล้นของใครหลายคน(นั้น)
ก้อนหิน และหรือดอกไม้ กรุณาหารือกับนักการ
พยายามปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด เมื่อวันที่
๖ กันยายน ๒๕๔๖