Podrškauvodna strana

proglas

vesti iz kampanje

potpisi

vesti iz medija

autorski tekstovi

coraxove karikature

drugačija mišljenja

prilozi

informacije za roditelje

tv spot

linkovi

 Zaključno sa 05. oktobrom u akciju su se uključile sledeće nevladine organizacije:

iz Vojvodine: 

UNSIuns - Novi Sad
Forum IURIS
- Novi Sad
Studentska Unija Univerziteta u Novom Sadu - Novi Sad
Panonija
- Novi Sad
Centar za preduzeće, preduzetništvo i menadžment
- Novi Sad
Centar za multikulturalnost
- Novi Sad
Evropska Vojvodina
- Novi Sad
Centar za regionalizam
- Novi Sad
Vojvodjanski klub
- Novi Sad
Udruženje za istraživanje Petrovaradinske tvrdjave
- Novi Sad
Žensko aktivno drustvo ŽAD
- Novi Sad
Vojvodjanka - Regionalna ženska inicijativa
- Novi Sad
Forum žena LSV
- Novi Sad
EVA - Energija, vizija, akcija - Novi Sad
SAS (Specijalističke akademske studije) - Novi Sad
Argus - Civilno udruženje Mađara u Jugoslaviji za prava manjina
Kancelarija Partnerstva za demokratske pormene - Subotica

Ženska alternativna radionica ŽAR -
Kikinda
Distrikt 0230
- Kikinda
Osmeh - Vrbas
Ravangrad - Sombor
Somborska mirovna grupa - Sombor 

NANDI - Vršac

Ženska mirovna grupa - Pančevo

Pokret za mir - Pančevo
Kulturbunt - Pančevo
Društvo za toleranciju - Bačka Palanka

Odbor za ljudska prava - Stara Pazova

kao i
 
Kabinet episkopa protestantske evandjeoske crkve u Vojvodini

iz Beograda:

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - Beograd

Fond za humanitarno pravo - Beograd

JUKOM - Beograd

Građanske inicijative - Beograd

AAOM - Beograd 
Savez pedagoških društava Jugoslavije
- Beograd
Beogradski krug
- Beograd
Evropski pokret u Srbiji
- Beograd
Centar za proučavanje alternativa
- Beograd
Univerzitetski odbor za odbranu demokratije UOOD
- Beograd
Studentska Unija Srbije
- Beograd
BOŠ (Beogradska otvorena škola)
- Beograd
Forum beogradskih gimnazija - Beograd

Fondacija za mir i rešavanje kriza - Beograd 
Grupa 484 - Beograd
Centar za antiratnu akciju - Beograd

Žene u crnom
- Beograd
Centar za ženske studije
- Beograd
SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja
- Beograd
SOS telefon i centar za devojke
- Beograd
Glas razlike
- Beograd
LABRIS - Beograd

Autonomni ženski centar protiv seksualnog nasilja - Beograd

Sekcija žena UGS Nezavisnost
- Beograd
Asocijacija za žensku inicijativu
- Beograd
Feministicka '94
- Beograd
GEA - grupa za ekonomsko osnaživanje žena
- Beograd
Društvo za saradnju sa susednim narodima
- Beograd
Centar za civilno-vojne odnose - Beograd
Nezavisni centar za strategijske studije
- Beograd
YU CPD - Centar za prava deteta - Beograd

Ekourbana radionica
- Beograd
Dunav - reka saradnje
- Beograd
Centar za podršku demokratskim inicijativama - Beograd
Kulturbunt - Beograd
PALGO centar
- Beograd
Obrazovni forum - Beograd
Kulturna mapa - Beograd

Centar za tranziciju ka demokratiji - ToD - Beograd
Next Stop - Beograd

Društvo istaživača - Beograd

iz ostalih mesta u Srbiji:

Gradjanski Parlament Srbije - Čačak

Udruženje nezavisnih intelektualaca TRAG - Niš

Ženski prostor - Niš
Odbor za ljudska prava - Niš

Građanska alternativa - Niš
OGI (Odbor za gradjansku inicijativu) - Niš

Centar za ljudska prava - Niš

Edukativni centar - Kruševac

Odbor za ljudska prava - Kruševac
Forca - Forum civilne akcije - Požega

Društvo za razvoj kulture - Kraljevo

Centar za liberalnodemokratske studije - Smederevska Palanka
Ženski centar - Užice

Forum građana - Užice

Užički centar za ljudska prava - Užice
Helsinški Odbor u Sandžaku - Novi Pazar

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda - Novi Pazar

Odbor za ljudska prava - Bor

Odbor za ljudska prava - Negotin

Odbor za ljudska prava - Valjevo

Udruženje za građansku inicijativu - Valjevo
O
mladinski savet Kragujevca - Kragujevac
Foum profesora - Požarevac
Narodni parlament - Leskovac

Žene u akciji - Velika Plana
Odbor za prava čoveka - Vranje

svoju podršku dali su i: 

Fuada Stanković (rektorka Univerziteta u Novom Sadu), 
Marija Bogdanović (rektorka Univerziteta u Beogradu), 
Milena Šešić-Dragićević (rektorka Univerziteta Umetnosti ), 
Srbijanka Turajlić (AAOM - pomoćnik Ministra prosvete za visokoškolsko obrazovanje),

zatim veliki broj nastavnika ova dva univerziteta i Univerziteta u Kragujevcu i Nišu, kao i niz nezavisnih intelektualaca (vidi stranicu potpisi). 

Informacije sa ove stranice mogu se preuzimati pod uslovom da se kao izvor navede puna adresa sajta:
www.oocities.org/veronavika.