Proglasuvodna strana

vesti iz kampanje

podrška

potpisi

vesti iz medija

autorski tekstovi

coraxove karikature

drugačija mišljenja

prilozi

informacije za roditelje

tv spot

linkovi

 

 

Građanska akcija: pravo na obrazovanje bez verske i političke indoktrinacije

Nevladine organizacije i pojedinci, potpisnici ovog Proglasa

u k a z u j u

da odluka Vlade Republike Srbije o uvođenju veronauke i jednog alternativnog predmeta u nastavu osnovnih i srednjih škola:

  1. krši principe laičke države i slobodu savesti i veroispovesti, proklamovane ustavima Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije;
  2. stvara novi izvor nedopustivih diskriminacija i konflikata na osnovu vere i drugih ubeđenja;
  3. ugrožava osnovna ženska prava podstičući neravnopravnost polova i podređivanje žena kroz državni sistem obrazovanja;
  4. ugrožava osnovna dečja prava političkim instrumentalizovanjem vaspitno-obrazovnog sistema;
  5. ugrožava obrazovni sistem civilnog društva;
  6. povređuje ustanovljene procedure i standarde o uvođenju novih predmeta u školsku nastavu;
  7. zanemaruje pedagoške i psihološke posledice takvog čina;
  8. izaziva sumnju u političke motive i u razumevanje suštine verskih sloboda;
  9. ugrožava multikonfesionalnu i multikulturnu koegzistenciju u državi, a posebno u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
  10. manipuliše verskim osećanjima građana.

Nevladine organizacije, potpisnice ovog proglasa

z a h t e v a j u

da Vlada Republike Srbije stavi van snage svoju Uredbu o uvođenju veronauke u nastavne planove osnovnih i srednjih škola,  

a p e l u j u 

na roditelje da za svoju decu ne odaberu nijedan od dva predmeta uvedena Uredbom, i

p o z i v a j u

sve druge nevladine organizacije, institucije i pojedince da javno podrže ovaj zahtev

Ova građanska akcija nije ni na koji način uperena protiv nastave veronauke po sebi, niti prava bilo kog pojedinca da ima versku nastavu. Naglašavamo da je sloboda verovanja izvedena iz jednog šireg ljudskog prava SLOBODE SAVESTI - slobode da se veruje ili ne veruje, da se bude gnostik ili agnostik, adventista, šiit, budista, pravoslavac, teist ili ateist, slobode da se menja pogled na svet po svom nahođenju, a da država pri tom bude apsolutno neutralna i da to fundamentalno pravo ne samo garantuje, već i omogući u svakodnevnom životu. Jedno od osnovnih liberalnih načela kaže da je religija privatna stvar svakog pojedinca.

Drugi, takozvani alternativni predmet predložen Uredbom, koji bi u nekim drugačijim uslovima bio izuzetno važan jer promoviše vrednosti građanskog društva, takođe je nedovoljno utemeljen i njegovo uvođenje, zajedno sa veronaukom, bez javne rasprave i naprečac, potpuno bi kompromitovalo osnovnu ideju zbog koje se predmet uvodi.

Zato POZIVAMO RODITELJE DA BOJKOTUJU OBA PREDMETA i ne izaberu ni jedan - što je Uredbom, na osnovu poslednjih tumačenja iz Ministarstva obrazovanja, dopušteno.

Za sve kontakte koristite sledeću adresu:

UNSI@uns.ns.ac.yu

Informacije sa ove stranice mogu se preuzimati pod uslovom da se kao izvor navede puna adresa sajta:
www.oocities.org/veronavika.