Poštovani roditelji,uvodna strana

proglas

vesti iz kampanje

podrška

potpisi

vesti iz medija

autorski tekstovi

coraxove karikature

drugačija mišljenja

prilozi

tv spot

linkovi

 U septembru mesecu suočićete se sa izborom pred koji vas stavlja Uredba o organizovanju verske nastave u školama.

Nude vam se četiri mogućnosti:

1) samo verska nastava,
2) samo tzv. alternativni predmet,
3) i verska nastava i alternativni predmet,
4) da ne odaberete nijedan od ponuđenih predmeta.

Mi Vam savetujemo da izaberete opciju četiri - da odbijte i versku nastavu i alternativni predmet. Vaša deca su suviše dragocena da bi bila predmet eksperimenta u kojem učestvuju crkve i neke političke partije. 

Posledice brzopletih odluka snosiće čitave generacije.

Novi nastavni predmeti uvode se posle pažljive analize dvogodišnjeg perioda eksperimentalnog rada. Čak i pristalice marksističke dogme koja se do skora izučavala, poštovale su ovo pravilo pedagogije, za razliku od novih starih dogmatika.

Svi predmeti i udžbenici moraju odgovarati uzrastu dece kojoj se nude i moraju biti stavljeni na uvid javnosti pre uvođenja u škole.

Nastavni kadar mora biti dobro obučen i iskusan, a konačna odluka treba da se donese posle javne rasprave o programima i udžbenicima.

Uredba je u direktnoj suprotnosti sa proklamovanom reformom školstva, prema kojoj se gradivo mora smanjiti, uz insistiranje na RAZUMEVANJU I KRITIČKOM PRIHVATANJU činjenica, a ne na njihovom memorisanju i na usvajanju dogmi.

Obrazovanje bez verske i političke indoktrinacije je pravo vaše dece!

Informacije sa ove stranice mogu se preuzimati pod uslovom da se kao izvor navede puna adresa sajta:
www.oocities.org/veronavika.