Potpisiuvodna strana

proglas

vesti iz kampanje

podrška

vesti iz medija

autorski tekstovi

coraxove karikature

drugačija mišljenja

prilozi

informacije za roditelje

tv spot

linkovi Spisak potpisnika proglasa, stanje od 25. oktobra:

Sa Niškog univerziteta:

Elektronski fakultet (4)
Vera Marković
Simka Deletić
Goran Ristić
Teufil Tokić

Filozofski
fakultet (9)
Dragan Žunić (dekan)
Slobodanka Kitić (prodekan)
Draško Bjelica
Predrag Cvjetičanin
Miomir Ivković
Đokica Jovanović
Mirjana Kristović
Nenad Popović
Gordana Đorić

Građevinsko-arhitektonski fakultet (1)
Jugoslav Karamarković

Mašinski fakultet (2)
Dragoljub B. Đorđević
Bogdan Đurović

Pravni fakultet (1)
Radmila Kovačević-Kustrimović (dekan)

Medicinski fakultet (1)
Hakija Bašić


Sa Univerziteta u Novom Sadu:

Akadmija umetnosti (6)
Višnja Petrović
Dragan Živančević
Rada Čupić
Jelena Trpković
Irina Subotić
Lidija Srebotnjak-Prišić

Fakultet fizičke kulture (1)
Radivoj Vasiljev

Fakultet tehničkih nauka (20)
Ladislav Novak 
Staniša Dautović 
Bogdan Šuput 
Alpar Lošonc 
Miloš Tešić
Miloš Vujanović  
Boris Antić
Radoš Radivojević
Dragan Kukolj
Dragan Ružić
Mirjana Mišić
Dušan Malbaški
Miodrag Zlokolica 
Milan Inić
Milan Sečujski
Veljko Malbaša
Čorba Zoltan
Đan Aleksandra
Vojin Šenk
Dragoje Milikić

Filozofski fakultet (37)
Tomislav Bekić (dekan)
Radovan Grandić (prodekan)
Ljiljana Subotić 
Julijana Beli - Goenz 
Radivoj Stepanov
Ivana Živančević-Sekeruš
Pavle Sekeruš 
Marija Kleut 
Olga Bekić 
Cvijeta Šmit 
Milanko Bekvalac 
Zoran Velikić 
Tatjana Maletaški 
Milanka Mikić-Levi
Ana Topoljski
Mirjana Stefanović
Bojana Stojanović-Pantović 
Vera Vasić 
Mirjana Burzan 
Jelka Ređep 
Milenko Perović 
Ljiljana Pešikan-Ljustanović 
Mirjana Jocić 
Zoroslav Spevak 
Milica Andevski 
Svetlana Kostović 
Olivera Knežević-Florić 
Jasmina Klemenović 
Jelena Đermanov 
Ljiljana Komazec-Sauer 
Ranko Končar 
Aleksandar Kasaš 
Janko Ramač 
Snežana Ritter 
Jarmila Hodolič 

Milivoj Nenin 
Radmila B. Šević 

Medicinski fakultet (2)
Radoslav Borota  
Marija Tešić 

Pravni fakultet (4)
Fuada Stanković (rektor UNS)
Marijana Pajvančić 
Stanko Pihler 
Drago Divljak 

Prirodno-matematički fakultet (13)
Slobodanka Stanković 
Ištvan Žigrai 
Slobodan Gadžurić 
Nataša Krejić
Zoran Putnik
Vesna Milankov
Stevan Pilipović
Eszter Varga
Predrag Radišić
Jaroslav Slivka
Miodrag Krmar
Aleksandar Nikolić
Milica Vuleković

Tehnološki fakultet (2)
Radmila Marinković-Nedučin (prorektor UNS)
Zoltan Zavargo

Građevinski fakultet - Subotica (1)
Karmelka Barić

kao i 

Vladislav Radaković (sekretarijat Rektorata Univerziteta)


Sa Univerziteta u Kragujevcu:

Mašinski fakultet (1)
Ružica Nikolić (predsednik UO UK),

Medicinski fakultet (1)
Mirko Rosić (prorektor za međunarodnu saradnju i nauku UK),

Prirodno-matematički fakultet (3)
Miloš Đuran (prorektor za nastavu UK)
Vukota Babović 
Ivan Gutman 


Sa Univerziteta Umetnosti u Beogradu:

Fakultet dramskih umetnosti (4)
Milena Šešic-Dragičević (rektor UU)
Goran Marković 
Radoslav Đokić 
Divna Vuksanović

Fakultet likovnih umetnosti (3)
Marija Dragojlović (prorektor UU)
Milica Stevanović 
Mrđan Bajić 

Fakultet muzičkih umetnosti (2)
Miloš Zatkalik 
Rajko Maksimović 


Sa Univerziteta u Beogradu:

Arhitektonski fakultet (2)
Gavrilo Mihaljević

Irina Subotić

Biološki fakultet (6)
Radomir Konjević (dekan) 
Nikola Tucić
Srđan Stamenković
Miloš Kalezić
Gordana Matić 
Vladimir Kekić 

Defektološki
fakultet (4)
Žarko Trebješanin
Jelena Đorđević
Marina Arsenović-Pavlović
Zorica Kandić-Popović

Ekonomski fakultet (17)
Branislav Boričić (prodekan)
Kata Škarić-Jovanović (prodekan)
Ivan Vujačić 
Refik Šećibović 
Stojan Babić 
Goran Milićević 
Marko Backović
Biljana Bogićević
Stevan Devetaković
Miomir Jakšić
Danica Jović
Milena Jovičić
Oskar Kovač
Dragoljub Mladenović
Vladislav Cvetković
Dejan Šoškić
Miladin Korać (prof. u penziji)

Elektrotehnički fakultet (5)
Vladana Likar-Smiljanić 
Miroslav Mataušek
Željko Aleksić
Goran Kvaščev
Dejan Popović

Fakultet civilne odbrane(14)
Dragana Kandić-Dulić (dekan)
Risto Prentović (prodekan)
Ozren Džigurski (prodekan)
Tomislav Smrečnik
Željko Bralić
Ivica Đorđević
Mile Rakić
Teodora Stanković
Vladimir Jakovljević
Zoran Vučinić
Zoran Dragišić
Vesna Ružičić
Milan Plavšić
Ljubinka Katić 

Fakultet organizacionih nauka (4)
Mirjana Drakulić (prodekan)
Ratimir Drakulić 
Vesna Cakeljić 
Branislav Lazarević 

Fakultet za fizičku hemiju (5)
Miljenko Perić 
Slavko Mentus 
Goran Bacić
Šćepan Miljanić
Ljiljana Kolar-Anić

Fakultet za fizičku kulturu (1)
Dušan Ugarković

Fakultet političkih nauka (7)
Ilija Vujačić (prodekan)
Vukašin Pavlović (dekan)
Čedomir Čupić 
Snežana Đorđević 
Mijat Damjanović
Žarko Gudač
Neda Todorović

Farmaceutski fakultet (2)
Darko Ivanović (dekan)
Mirjana Medenica 

Filološki fakultet (10)
Predrag Stanojević 
Ljubiša Rajić 
Julijana Vučo 
Aleksandra Bajazetov-Vučen 
Mirka Zogović 
Cvetana Krstev 
Jasmina Moskovljević
Snežana Milinković
Ranko Bugarski 
Zenica Raspor

Filozofski fakultet (9)
Marija Bogdanović (rektor BU)
Mladen Lazić 
Ildiko Erdei 
Dubravka Stojanović 
Ana Pešikan 
Ivan Ivić 
Slobodan Cvejić
Gordana Jovanović
Sreten Vujović

Fizički fakultet (7)
Dragan Belić
Đorđe Spasojević
Jovan Puzović
Vladimir Miljković
Duško Latas
Maja Burić
Milan Knežević

Geografski / Arhitektonski fakultet (1)
Ksenija Petovar 

Hemijski fakultet (2)
Ivan Juranić (prorektor BU)
Ratko Jankov (predsednik UO)

Institut društvenih nauka (1)
Srećko Mihajlović

Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković" (2)
Branka Tucić 
Biljana Buzadžić

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (2)
Miloljub Smiljanić 
Rade Stevanović

Institut za filozofiju i društvenu teoriju (3)
Zagorka Golubović 
Michal Sladeček
Božidar Jakšić

Institut za fiziku (8)
Petar Grujić
Aleksandar Bogojević
Ljiljana Dobrosavljević-Grujić
Taško Grozdanov
Marko Popović
Đorđe Šijački
Milutin Blagojević
Svetlana Vuičić

Institut za nuklearne nauke "Vinča" (5)
Ružica Nikolić 
Mirjana Pavlović 
Jelena Savović 
Nadežda Nikolić 
Jagoš Raičević

Matematički fakultet (7)
Zoran Kadelburg (dekan)
Desanka Radunović (prodekan)
Duško Vitas 
Smilja Milanović-Lazarević
Milan Tuba
Dušan Tošić
Miloš Arsenović

Medicinski fakultet (11)
Slobodan Apostoloski (dekan)
Bogdan Đuričić (prorektor BU)
Vesna Cvejić (prodekan) 
Nada Kovačević (predsednik UO)
Tomica Milosavljević  
Ruben Han 
Slobodan Marinković 
Ljubomir Erić 
Vuk Stambolović (Institut za socijalnu medicinu)
Borislav Dulić
Snežana Simić

Poljoprivredni fakultet (2)
Dragiša Raičević 
Natalija Bogdanov 

Pravni fakultet (3)
Dragica Vujadinović 
Olga Popović-Obradović 
Marija Draškić 

Rudarsko-geološki fakultet (2)
Ivan Obradović
Dragiša Draškić (prof. u penziji)

Saobraćajni fakultet (5)
Vera Mijušković 
Snežana Pejčić-Tarle 
Jelica Petrović 
Srećko Žeželj 
Branka Dimitrijević

Stomatološki fakultet (1)
Jelena Milašin 

Šumarski fakultet (3)
Matilda Đukić
Dragica Obratov
Slobodan Petković

Tehnološko-metalurški fakultet (10)
Teodor Ast 
Ivanka Popović
Dejan Skala
Velimir Radmilović
Tatjana Kaluđerović
Đorđe Stojaković
Nevenka Rajić
Nada Miličić
Katarina Cerović
Snežana Gojković

Učiteljski fakultet
(4)
Miroslava Pecović
Kata Lazović
Svetlana Levi
Vera Marković (prof. u penziji)

Veterinarski fakultet (2)
Dragana Popović
Ivan B. Jovanović
 


Institut za medicinska istraživanja (5)
Slobodan Jarić
Slađan Milanović
Zoran Miloradović
Đurdica Jovović
Olgica Đurković-Đaković


AAOM
(10)
Budimir Babović (CUPS)
Milan Prodanović 
Vesna Rakić-Vodinelić
Srbijanka Turajlić (pomoćmik ministra prosvete za visoko školstvo)
Obrad Savić
Staša Babić (Filozofski)
Zoran Milutinović (Filoloski)
Daša Duhaček (CZS)
Ivan Čolović (Etnografski institut)
Jovan Komšić (OUNS)


Univerzitet "Braća Karić" (2)
Ljubomir Madžar (rektor)
Vladimir Perović
(reditelj, prof. dok. filma na AU)

kao i

23 od 60 profesora Pančevačke gimanzije
Melanija Aleksić (Beograd)
Ženja Antić (dipl. producent iz Novog Sada)
Slobodanka Ast (novinar Vremena iz Beograda)
Milena Babović (student farmacije u Beogradu)
Mirjana Babović (profesor biologije u O.Š. "Bora Stanković" - Beograd)
Milena Banjac (nastavnik u penziji)
Zorica Banjac (novinar, saradnica DANASa, izveštać RFI iz Strazbura)
Mihajlo Bicenko (slikar iz Beograda)
Sergije Bjeloborodov (prof. Univerziteta u Göttingen-u, Nemačka)
Živa Bogdanov (advokat iz Pančeva)
Jasmina Bogojević (Beograd)
Pavle Borlja (Novi Sad)
Slobodanka Božović (prof. biologije u V beogradskoj gimnaziji)
Danica Cerović (dipl. ing.)
Sanja Cerović (dipl. filolog)
Predrag Cerović (dipl. ing.)
Miodrag Cojo
Slavica Cojo
Goran Cvetković (režiser)
Tijana Cvetković (apsolvent Fakulteta primenjenih umetnosti)
Violeta Dimitrijević (profesor književnosti)
Mirosinka Dinkić (EIB - Beograd)
Ljiljana Drašković (Beograd)
Milivoj Drašković (Beograd)
Mirjana Đorđević (prof. klavira muzičke škole "Mokranjac", Beograd)
Aleksandar Đurđević (apsolvent FON-a iz Beograda)
Olgica Đurković-Đaković (naučni savetnik Instituta za medicinska istraživanja, Beograd)
Gvozden Eror (naučni saradnik Instituta za književnost - Beograd)
Aleksandar Gajić (dipl. geod. ing. iz Beograda)
Tibor Gimpel
Csilla Gimpel-Kantor
Ratomir Gligorijević (slikar)
Aleksandar Golubović
Ištvan Farkaš (Sombor)
Vera Ilijin (prevodilac)
Rada Iveković (Odeljenje za filozofiju, Univerzitet Pariz-8, Saint-Denis)
Bogdan Janković (CMS - Beograd)
Vladana Jović (Beograd)
Zona Kalember (Beograd)
Milica Kesler - (istoričar umetnosti)
Andra Kostić (priv. preduzetnik i član šk. odbora gimnazije u Velikom Gradištu)
Slavko Kristović (gimnazijski profesor iz Niša)
Damir Krkobabić (dipl. psiholog iz Bečeja)
Maja Lučić (student FMU - Beograd)
Olga Lučić (upravni tehničar TENT-a)
Živorad Lučić  (građevinski tehničar TENT-a)
Dara Lukić (službenik iz Beograda)
Aleksandar Maćašev (arhitekta iz Bečeja)
Iskra Maksimović (član obrazovnog foruma - Beograd)
Nina Mangovski (Beograd)
Obren Markov (programer, odbornik u Skupštini grada Novog Sada - LSV)
Vera Marković (profesor u penziji)
Veselin Marković (Beograd)
Zlatoje Martinov (književnik i publicist)
Ivana Mihailović (diplomirani psiholog)
Mirjana Mihajlović (vaspitač)
Zoran Milojković (student Pravnog fakulteta u Beogradu)
Branislava Milošević (Oneworld Int. London)
Marko Milošević (student sociologije Filozofskog fakulteta u Beogradu)
Snežana Milovanović (profesor srednje škole, Beograd)
Milovan Mračević
Natalija Mrvaljević (dipl. prof. francuske knjiž. i francuskog jezika iz Beograda)
Siniša Nikolin (politikolog iz Novog Sada)
Dijana Nikolić (prim. dr, Klinika za patologiju, KC Niš)
Ljiljana Obradović (preduzetnik iz Beograda)
Dragan Obradović (preduzetnik iz Beograda)
Dušanka Pavlović (penzioner)
Ivana Pavlović (filolog)
Branka Perović (arhitekta iz Beograda)
Vera Petrić (Beograd)
Dragana Petrović (Beograd)
Bojana Popović (istoričar umetnosti iz Beograda)
Ksenija Popović
Miodrag Popović (dr. pulmolog)
Bora Poznatov (Pančevacka gimnazija)
Gordana Radošević (slikarka iz Beograda)
Meri Radošević (prevodilac sa engleskog jezika)
Svetlana Raičević (dipl. ing. iz Niša)
Zenica Raspor (Beograd)
Martin Raspor (Beograd)

Svjetlana Rašić (aforističar)
Agneza Salai (studentkinja Više vaspitačke škole)
Biljana Salai (službenica)
Šandor Sekelj (privatnik iz Subotice)
Marko Simić (student Šumarskog fakulteta u Beogradu)
Slavko Simić
Željko Srećkov (Novi Sad)
Stefan Stanković (Leskovac)
Gordana Stevanović
Minja Stevanović (studentkinja Veterinarskog fakulteta u Beogradu)
Nebojša Stevanović
Vera Subotin (lekar u penziji)
Strahinja Suljagić (dramski pisac)
Milica Todorović (službenik iz Beograda)
Mladen Todorović (privatnik iz Beograda)
Tijana Todorović (maturant iz Beograda)
Dušica Tuševljaković (dipl. građ. ing. iz Beograda)
Ljubiša Urošević (ATB Bremen)
Ivana S. Veljković
Ivana Vlajev (apsolvent FON-a iz Beograda)
Emilija Vlajev (dipl. građ. ing. iz Beograda)
Isidora Vlasak (Beograd)
Velika Vucurović (Pančevacka gimnazija)
Branko Vučićević (prevodilac iz Beograda)
Gordana Vučićević (prevodilac iz Beograda)
Dragana Vujanić-Stevanić
Kori Udovički (MMF - Beograd)
Gordana Zoranović (novinar iz Beograda)  

Informacije sa ove stranice mogu se preuzimati pod uslovom da se kao izvor navede puna adresa sajta:
www.oocities.org/veronavika.