Kampanja


uvodna strana

proglas

podrška

potpisi

vesti iz medija

autorski tekstovi

coraxove karikature

drugačija mišljenja

prilozi

informacije za roditelje

tv spot

linkovi 

Vesti iz Pančeva Rezultati izbora u Novom Sadu i okolini
Anketa u Pančeva Rezultati iz Niša
Rezultati iz Pančeva

Vesti iz Kampanje

Udruženje nastavnika, saradnika i istraživača Univerziteta u Novom Sadu (skraćeni naziv UNSIuns), kroz svoj Odbor za pravo na obrazovanje bez verske i političke indoktrinacije, pokrenulo je u julu 2001. godine inicijativu za osporavanje UredbeVlade o uvođenju veronauke u državne škole. UNSIuns, zajedno sa Forumom IURIS, bio je inicijator Proglasa upućenog Vladi, u kome se zahteva povlačenje te Uredbe.

Tekst Proglasa bio je upućen medijima tokom vikenda, 28. i 29. jula, a prva javna reagovanja su se pojavila već u nedelju, 29 jula, na Radiju 021, zatim 30. jula u Blicu i dalje, sledećih dana, u nizu dnevnih listova, kao i u nekim elektronskim medijima.

Ova inicijativa prerasla je u široku građansku akciju koju koordinira UNSIuns i kojoj se do sada pridružilo više od devedeset nevladinih organizacija (lista tih organizacija data je na stranici Podrška), kao i velik broj uglednih pojedinaca (lista potpisnika Proglasa priložena je na stranici Potpisi i stalno se proširuje), među kojima su i rektorka Univerziteta u Novom Sadu, gospođa Fuada Stanković, rektorka Unverziteta u Beogradu gospođa Marija Bogdanović i rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu gospođa Milena Sešić-Dragićević.

Istovremeno, organizacije Forum IURIS i YUCOM pokrenule su postupke kod ustavnih sudova Republike Srbije i Savezne Republike Jugosalvije.

Sama kampanja prevazilazi povod zbog koga je pokrenuta. Ona promoviše neke važne standarde gradjanskog društva, poput prava na osporavanje neutemeljenih i spornih odluka Vlade i prava na lobiranje za drugačiju odluku.

Naš konačni cilj je da oborimo Uredbu, jer je sporna na različite načine: ona je pravno neutemeljena i kompromituje pravni sistem, dezavuiše kritičko mišljenje kao osnovu školskog sistema, unosi diskriminacije po osnovi vere i promoviše podređenost žena kroz državne škole. Konačno, Uredba uvodi dva nova predmeta u škole, bez poštovanja standardne procedure, na prečac, uprkos činjenici da je školski sistem vrlo osetljiv organizam i da štetne posledice takvih odluka snose cele generacije učenika.

Drugi predmet koji treba da afirmiše građanske vrednosti i koji se uvodi se kao alternativni veronauci (veronauka naspram demokratije i tolerancije), takođe je nedovoljno pripremljen. Uveden kao izgovor za brzu penetraciju Crkve u školski sistem ovaj predmet kompromituje osnovnu ideju koja stoji iza njega. Osim toga taj predmet treba da slusaju SVA deca a ne samo ona koja se ne odluče za nastavu veronauke.

Zato okosnicu kampanje čini konkretna akcija - poziv roditeljima da iz navedenih razloga odbiju da njihova deca izaberu bilo koji od dva ponuđena predmeta.

Skrećemo vam paznju da je naš Proglas izašao je 5. septembra u dnevnim listovima Danas i Dnevnik. Takođe dva oglasa u kojima se obraćamo roditeljima, pojavila su se 7. septembra u Danasu, 8. septembra u Glasu i Dnevniku i ponovo 10. septembra, u Danasu i Dnevniku.

ZNAK naše kampanje je "impossible cube" ("nemoguća kocka"). On se pojavljuje iznad svakog našeg teksta u štampi kao i u levom gornjem uglu svake stranice ovog web sajta. Taj simbol je VIZUELNA zamena za mnoštvo sjajnih argumenata, ponuđenih u štampi i na različitim tribinama, u vezi sa osporavanjem Uredbe Vlade o uvođenju veronauke u škole koji su bili ignorisani od strane Vlade. Naša kampanja je bila provocirana upravo takvim stavom Vlade.

UVODJENJE VERONAUKE KAO PREDMETA KOJI BI DECI PRUŽIO UVID U RAZLIČITE RELIGIJE NIJE SPORAN. ONO ŠTO JE SPORNO JE DA ĆE NEMINOVNO DOĆI DO PODELE MEĐU DECOM. VERONAUKA, ONAKVA KAKVA JE PREDLOŽENA UREDBOM JE PROBLEM, A NE REŠENJE BILO KOG PROBLEMA.

Javite se sa vestima iz vaše sredine. Rasprostrite "kockicu" kao znak prkosa arogantnoj odluci Vlade, koja dopušta eksperimente nad decom i kompromituje školski sistem. Pokažimo da građani imaju snage da se suprotstave sprezi verskog i političkog lobija.

ODBOR za pravo na obrazovanje bez verske i političke indoktrinacije

 

Za sve kontakte koristite sledeću adresu:
UNSI@uns.ns.ac.yu

Informacije sa ove stranice mogu se preuzimati pod uslovom da se kao izvor navede puna adresa sajta:
www.oocities.org/veronavika.