เรารักในหลวง
 
โครงการลูกพระดาบสเกษตร

โครงการโรงเรียนลูกพระดาบส

ความเป็นมาของโครงการ
หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน
ตารางการฝึกอบรมปี 2551

พืชเศรษฐกิจ

การเพาะเห็ดถุงครบวงจร

ชีวิตและสุขภาพ

เมนูเห็ดเพื่อสุขภาพ

การแปรรูปอาหาร

ลิตภัณฑ์จากเห็ด

นานาสาระเห็ด

ประโยชน์ของเห็ดนานาชนิด
ประโยชน์ของเห็ดหอม
เห็ด3อย่างเสริมคุณค่า


คิดเพื่อคนไทย

เส้นทางสว่างไสวของผู้แสวงหา
โอกาสของผู้แสวงหา


Web Links


เว็บไซท์ทางการเสร็จแล้ว
คลิกไปที่ www.heddabos.com

 

NBT ถ่ายทำรายการคิดดีทำดี

 

การเพาะเห็ดถุงแบบครบวงจร

ขอแสดงความยินดี กับลูกศิษย์พระดาบสที่สำเร็จหลัก
สูตรการเพาะเห็ดแบบเกษตรพอเพียงเมื่อวันอาทิตย์ที่
ผ่านมา ก็ต้องขอบอกว่าประสบความสำเร็จเกินคาด
เพราะทุกคนทพกความตั้งใจมาเต็มร้อย แต่ขนกลับไป
ไม่หมด คงเหลือไว้ซึ่งมิตรภาพ ความสมัครสมานสามัคคี
ความเอื้ออาทรฉันท์พี้น้อง และลูกศิษย์อาจารย ์ที่ไม่เคย
คิดว่าจะได้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
เพียง4 คืน 5 วัน

อ่านต่อ >

 

มารู้จักเห็ดกันเถอะ

เห็ดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญแหล่งหนึ่งของประชากรโลก ในด้านโภชนาการนั้นเห็ดได้ถูกจัดอันดับให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ที่อุดมไปด้วยโปรตีน โปรตีนจากเห็ดประกอบด้วยกรดอมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายถึง ๙ ชนิด โดยเฉพาะกรดอมิโน lysine และ leucine ซึ่งจะไม่พบในบรรดาธัญพืชทั้งหลาย นอกจากนี้เห็ดยังมีวิตามินอีกหลายชนิด จึงเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และแคลอรี่ต่ำ เห็ดเป็นอาหารที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย

อ่านต่อ >

เห็ดเกิดขึ้นได้อย่างไร ?

เห็ดมีอยู่หลากหลายชนิดในธรรมชาติ โดยเฉพาะตามป่าเขตร้อน (Tropical forest ) ดังเช่นป่าในประเทศไทย ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่งของโลกเป็นที่ทราบกันดีว่าป่ามีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างมาก ปัจจุบันมนุษย์พึ่งพาและใช้ประโยชน์จากป่าเกินกำลัง
จึงมีการเพาะเห็ดทดแทน เพื่อบริโภค และจำหน่ายอย่างแพร่หลาย แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ประเทศไทยต้องนำเข้าเห็ดจากจีนปีละหลายล้านบาท

อ่านต่อ >

เห็ดกินได้และเพาะเลี้ยงได้

เห็ดกินได้ (edible mushroom ) มีหลายชนิด เช่น เห็ดหอม (Lentiusedodes ) เห็ดฟาง (Volvariella volvacea ) และเห็ดขอน (Lentinus polychrous ) มีรสและกลิ่นหอม บางชนิดมีรสขม เช่น เห็ดเสม็ด (Boletus griseipureus ) บางชนิดมีรสเผ็ด เช่น เห็ดขิง (Lactarius piperatus ) เห็ดข่า (Lactarius flavidulus )เห็ดกินได้ส่วนมากมีเนื้อนุ่มหรือกรอบกรุบน่ากินจัดเป็นอาหารที่มีคุณค่าเท่าเทียมผัก

อ่านต่อ >

 

ผลิตภัณฑ์การแปรรูปเห็ด

ในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง ข้าวยาก น้ำมันแพง ค่าแรงถูก ทุกคนต้องรัดเข็มขัดเพื่อลดรายจ่าย และทำงานมากขึ้นกว่าเดิม ส่วนหนึ่งหันหลังให้กับอาชีพที่ทำมาตลอดชีวิต ต้องหมดตัวตอนน้ำมันแพง จึงหันมาหาอาชีพเสริมหรือหวังจะพบกับทางเลือกใหม่ บนความพอเพียง ด้วยการเพาะเลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การเพาะเชื้อ การเปิดดอก จนถึงการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

อ่านต่อ >

 


ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพในกิจกรรม "การเพาะเห็ดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ของพวกเราลูกพระดาบสเกษตร ตั้งแต่รุ่นก่อตั้งจนถึงรุ่นล่าสุด

 


arsadabos 2008/ pisuts@yahoo.com