patruljelinks
L R R P
Longe Range Reconnaissance Patrol
LRRP - Long Range Reconnaissance Patrol
< - - -
Danske Specialstyrker
og patruljeenheder
Danske LRRP enheder:
Patruljekompagniet HOK
Slædepatruljen Sirius
SSR
foto: HOK Patruljekompagniet (nu: SSR)
Longe Range Reconnaissance Patrol (LRRP) - er forvenværende US-Army betegnelse for amerikanske fjernopklaringspatruljer i Vietnam. Betegnelsen blev dog anvendt i NATO i en årrække efter at USA havde omdøbt deres koncept til  Longe Range Survelliance (LRS).

Det danske militære begreb for LRRP er fjernopklaringspatrulje

Der er tale om en særlig form for rekognoscering eller opklaring, der gennemføres af fjernopklaringsenheder bestående af små rekognosceringspatruljer, som indhenter informationer og sender dem over lange afstande.

Disse specialuddannede fjernopklarings patruljer er primært specialiseret i:

- Materielkending (genkendelse af militære kørertøjer og udrustnin).

- HF-signalkommunikation og koder (sende informationer over lange afstande).

- Særlige Indsættelsesmetoder (så som faldskærmsuddannelse,
kampsvømmerkursus).

- Patruljetjeneste.

- Orientering med kort og kompas.

- Grundlæggende måludpegning og korrektion af ildstøtte.

- Overlevelse og undvigelsesteknik.

- Patruljesanitet / patrol medic

Formålet er at indhente informationer til brug for konventionelle- eller specielle operationer, der ellers ikke kunne være indhentet via traditionel opklaring.

fjernopklaring missioner går traditionelt set forud for et konventionelt angreb (eller efter et fjendtligt angreb udført på eget territorium), og patruljerne vil blive sendt skjult ind i det fjendtligt beherskede teritorium for at finde informationer om fjenden og andre forhold operationsområdet.

Under den kolde krig var det
danske special operations styrker (SOS) Jægerkorpset og Frømandskorpset og de to patruljekompagnier opstillet til hhv. DDIV og HOK som var uddannet til at løse opgaver indenfor fjernopklaring, og de to sidstnævnte blev betegnet som LRRP enheder, mens de to første blev betegnet som Special forces / specialstyrker.
Læs mere om Patruljekompagniet HOK

Slædepatruljen Sirius kan i princippet også betegnes som en LRRP patruljeenhed, og opstop på sin vis som en sådan, med henblik på at kunne rapportere om evt. fjendtlige aktiviter på grønlandsk territorium.

patruljelinks
patruljelinks
Google.dk - dmoz.org - forsvaret.dk - hjemmeværnet -