Gedichten Richard Steegmans PoŽzie

Gedichten

Richard Steegmans


De lucht zit vol sneeuw
maar die wil als pruimen,
talkpoeier, paktouw
niet vallen. Hemels in
mijn hoofd is het hooi
dat je droomt voor de
uitslapende dekhengst.Het gedicht hierboven is een '160' en werd gepubliceerd in nrc.next van 8 januari 2008.
Een '160' bestaat uit exact 160 tekens, inclusief spaties en leestekens - het maximaal aantal tekens van een sms'je.Over mijn bezigheden als dichter en muzikant laat ik soms wel eens iets los op Taal aan weerszijden van het instrument.In de bloemlezing Hotel New Flandres - 60 jaar Vlaamse poŽzie (1945-2005),
samengesteld en ingeleid door Dirk van Bastelaere, Erwin Jans en Patrick Peeters

zijn 2 gedichten uit mijn eerste bundel opgenomen.Als gitarist maak ik deel uit van het akoestische trio The People's Limousine.
The People's Limousine brengt covers van songs uit de jaren 50, 60 en 70. Op de playlist staan songs van o.a. Elvis Presley, Buddy Holly, Van Morrison, Rolling Stones, the Band, the Animals, Manfred Mann, Lovin' Spoonful, Little Feat, Doug Sahm, Joe South, Richard & Linda Thompson, Sandy Denny, Gene Clark, Gram Parsons, Emmylou Harris, Rod Stewart, Elvis Costello.

Publicaties in de literaire tijdschriften De Gids, DWB, Parmentier, PoŽziekrant, Bunker Hill, De Brakke Hond, Tortuca, Deus ex Machina, Krakatau, Digther, Kreatief, Zanzibar, Kastalia, De Houten Gong, Nymph, Tzum.


In mei 2005 verscheen de bundel Ringelorend zelfportret op haar leeuwenhuid in de Windroos-reeks bij uitgeverij Holland.
De bundel bevat onder andere gedichten die in 2004 gepubliceerd werden in de tijdschriften DWB, Parmentier, Deus ex Machina en Krakatau.
- ISBN 90 2510 960 8.
De bundel kost 5,95 euro.De titel van de bundel is gelicht uit het gedicht Kwartet rond schilderij.
Centraal in dit gedicht staat een tentoongesteld schilderij waarrond vier protagonisten
zich verzamelen, bij toeval of in scŤne gezet: schilder, model, suppoost en museumbezoeker.
Aan het schilderij zelf worden niet veel woorden vuilgemaakt. De tekst dikt zich aan om de vier
protagonisten met een vleugje leven op te laden, om vier belijdenissen tot stand te brengen:
de vier lopen elkaar voor de voeten, voelen zich al of niet tot elkaar aangetrokken, erkennen
onderlinge machtsverhoudingen en afgunst, kunnen elkaar in al hun absurditeit zelfs naar het
leven staan. Zo is de bezoeker bijvoorbeeld van oordeel dat de schilder nog eens 'over de tong'
van het model mag gaan. Zo rekent de suppoost af met de 'ballast in zijn blikveld' en vindt hij
verstrooiing in het naar hem knipogend model dat hem vanuit het schilderij nooit kan bespringen.
Elk woord van het gedicht vormt een hechte schakel in een onwrikbare taalconstructie, maar
is tegelijkertijd via zijn onderliggende betekenis(sen) meermaals verschuifbaar van de ene
belijdenis naar een andere.In de PoŽziekrant van februari-maart 2006 schrijft Johan Velter:
"Bijzonder aan deze poŽzie is de lange adem: het is tegelijkertijd een vertellen
en een ontkennen van een verhaal. De observaties ('Ken ook hier je hoekplaats')
gebeuren vanuit een camerastandpunt: tussen het geobserveerde en de schrijver
staat een toestel dat filtert en leidt. Er ontstaat op die manier een objectiviteit
die het vertelde universaliseert. Ook in deze poŽzie gaat het over man en vrouw,
over levensdromen en fouten. Maar het is noch huilerig, noch moralistisch, noch jolig.
Integendeel: bedacht, intelligent, beeldrijk, verrassend. Wat mij aan deze poŽzie ook
bevalt, is dat de huidige wereld van kantoren en secretaressen er een rol in speelt.
Kunst die zich niet van de wereld afwendt."Recensie op de website van Literair Nederland.
Recensie in Meandermagazine.--------------De eerste bundel Uitgeslagen zomers is in 2002 verschenen als nr. 4 in de Kleurenreeks van uitgeverij Perdu.
De bundel kost 14,50 euro.
- ISBN 90 5188 085 5.In Leesidee van februari 2003 verscheen een korte recensie van de bundel.
Hieronder volgt de volledige tekst.


--------


Uitgeslagen zomers is het opmerkelijke debuut van Richard Steegmans.
De bundel, in een fraaie bibliofiele wijze vormgegeven, is hecht gecomponeerd
als een geheel van vijf afdelingen. Binnen dit kader kiest de dichter voor een
veelheid aan vormen, waardoor de bundel stilistisch sterk gevarieerd oogt.
Hoewel de dichter zich bijwijlen nogal ironisch uitlaat over het belang van zijn
eigen poŽzie, valt toch op hoe het ik zich doorlopend afstandelijk opstelt. Het
ikpersonage observeert zichzelf en de anderen, en becommentarieert de gebeur-
tenissen en de waarnemingen. Tegelijk echter wordt dat concrete, herkenbare
niveau tot een meer abstracte, afstandelijke beschouwing opgetild. Vooral die
bezinnende houding is hoogst intrigerend door de wijze waarop de dichter een al
te apodictische zegging vermijdt via het zinvol aanwenden van beelden en suggesties.
Anderzijds verliezen sommige verzen toch dat spanningsvolle evenwicht tussen
mijmering en waarneming enigszins uit het oog. Dat neemt echter niet weg dat
Steegmans een bijzonder authentiek dichter is; allicht zullen wij in de toekomst nog
veel goeds van hem vernemen. (Dirk de Geest)


---------------Het gedicht Keith Richards (1943) verscheen op 21 september 2007 als Gedicht van de week op de poŽziesite van de Contrabas.


Het gedicht Vriendinnen, woorden weghalend werd opgenomen in de bloemlezing Voor een dag van morgen, Windroosgedichten 1950-2006, uitgeverij Holland, Haarlem, 2007.


In de bloemlezing 25 jaar Nederlandstalige poŽzie 1980-2005 in 666 en een stuk of wat gedichten, BnM Uitgevers, Nijmegen, 2006, werden vier gedichten opgenomen.


De gedichten Valeri Brumel (in de tijdschriftversie van 1984) en Danser werden opgenomen in de bloemlezing Ook wij waren winnaars, sportgedichten uit Nederland en Vlaanderen, uitgeverij De Geus - PoŽziecentrum Gent, 2005.


Het gedicht Horizon van herfst - herroepen werd opgenomen in Komrij's Nederlandse poŽzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten, uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 2004.


Het gedicht Zitpose van uitgeslagen zomers werd opgenomen in Dagkalender van de poŽzie 2004, uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam, 2003.


Het gedicht Keur werd opgenomen in de bloemlezing De 100 beste gedichten van 2002, uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, 2003.


Op 27 december 2002 las Bart Stouten het gedicht Het speeksel in de handen in zijn programma Klara's Intermezzo op Radio Klara.


Het gedicht De rit voor twee werd opgenomen in de bloemlezing Te Grave beneden de sluis, radio en televisie in de Nederlandse poŽzie, NOS / VITA Nijmegen, 2000.
Gedichten uit de bundel Ringelorend zelfportret op haar leeuwenhuid

Kwartet rond schilderij
Valeri Brumel (1942-2003)


Gedichten uit de bundel Uitgeslagen zomers

Geen nacht zonder voorbode
Kamer in het zuiden
Parijsstraat
Nieuwe wind door de haren
Een wetenschap zweeft boven ons spanningsveld
Het geknipte meisje
Zitpose van uitgeslagen zomersCopyright van alle gedichten behoort toe aan Richard Steegmans.
De gedichten op deze site of fragmenten daaruit mogen niet verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de auteur.

Samenstelling voor het laatst bijgewerkt op 18 september 2009.
E-MAIL

r.steegmans@scarlet.be


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page