หม้อฮ่อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ  ช่อแฮศรีเมือง  ลือเลื่องแพะเมืองผี  คนแพร่นี้ใจงาม

เครื่องหมายประจำจังหวัดแพร่
      แผนที่ของภาคเหนือ
      อาณาจักร
      ลักษณะภูมิประเทศ        
      อาณาเขตติดต่อ
      ขนมธรรมเนียมประเพณี
      ภูมิประเทศ จ.แพร
      ภูมิอากาศ จ.แพร
     อาชีพประชากร จ.แพร
  การเดินทางไปเที่ยว จ.แพร
     พระธาตุช่อแฮ
     อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์
     อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
     ถ้ำผานางคอย
     แพะเมืองผี
     กลุ่มพระธาตุวัดต่างๆ
     ประวัติผู้จัดทำ 1
     ประวัติผู้จัดทำ 2
    ประวัติอาจารย์ผู้สอน

                       
       Welcome to website tourist of phrae
         สวัสดีค่ะ พวกเรายินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่(เมืองแป้เจ้า )
   หรือเมืองโกสิยนคร    ซึ่งเว็บไชต์การท่องเที่ยวที่น่าสนใจเว็บหนึ่ง  เพราะในประเทศไทยก็มี
   สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย   แต่ผู้จัดทำได้เห็นว่าจังหวัดแพร่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่
   น่าสนใจหลายแห่งด้วยกัน เช่น พระธาตุช่อแฮ  ก็เป็นปูชนียสถานคู่บบ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่
   เสื้อหม้อฮ่อม    ก็เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวแพร่   และเป็นสินค้า
   ที่สำคัญของจังหวัดแพร่อย่างหนึ่ง    ไม้สักทอง    แพะเมืองผี   ถ้ำผานางคอย   และอุทยาน
   แห่งชาติเวียงโกศัย  ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่แพ้สถานที่อื่นๆ เลยค่ะ
      

                          พระธาตุช่อแฮ  และ  แพะเมืองผี

         จังหวัดแพร่เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ใน 76 จังหวัด นะคะ และในแต่ละจังหวัดก็มี
  สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญแตกต่างกันไป เช่นเดียวกับจังหวัดแพร่ของเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยว
 ที่สวยงามไม่แพ้กับจังหวัดอื่นๆ เมื่อมาถึงจังหวัดแพร่แล้วยังสามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ
 ได้สะดวก
          ที่พวกเราได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นก็เพื่อตัดปัญหา การเดินทางที่ไม่สะดวกและการเกิด
 ปัญหาที่ว่าต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลที่ยุ่งยาก ดังนั้นเว็บไซต์ของเราขอเสนอสถานที่ท่องเที่ยวของ
 จังหวัดแพร่ โดยที่คุณไม่ต้องเปิดตำราหาข้อมูลให้ยุ่งยาก การเดินทางมาจังหวัดของเราก็
 สะดวกไม่ยุ่งยาก
            

                          เสื้อหม้อฮ่อมเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่
        จัดทำโดย   นางสาว กัญญารัตน์  ปวนสาย    นางสาว สายฝน   เจริญศรี      ชั้นม.6/1
     โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา   ต.สรอย    อ.วังชิ้น    จ.แพร่   54160
1