เครื่องคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดดิสก์
ซีพียู
การ์ดจอ
การ์ดเสียง
แรม
เมนบอร์ด
จอภาพและอุปกรณ
์ภายนอก

ฮาร์ดดิสก์

ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) เรียกอีกอย่างว่า Fixed Drive เป็นสื่อบันทึกข้อมูลประเภทหนึ่ง (Storage Device) ที่นิยมใช้ในระบบประฏิบัติการและข้อมูลลงเครื่องเนื่องจากโปรแกรม หรือข้อมูลในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ไม่สามารถที่จะเก็บลงในแผ่นดิสก์เก็ตได้หมด ภายในฮาร์ด ดิสก์ประกอบไปด้วยหัวอ่าน และเขียนอยู่ในตัวเดียวกันมีจานโลหะที่เรียกว่า Platter เคลือบ ด้วยสารแม่เหล็กหมุนด้วยความเร็วสูง เป็นตัวเก็บบันทึกข้อมูลการทำงานของหัวอ่าน/เขียน อาศัยส่วนแขนกลที่เรียกว่า "แอคทิวเอเตอร์"(Actuater) เป็นตัวเคลื่อนหัวอ่าน/เขียนไปยัง ตำแหน่งที่ต้องการ โดยอาศัยแรงขับของมอเตอร์อีกต่อหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า Stepping Moter ในยุคต่อมาเปลี่ยนจาก Stepping Moter เป็นแบบ Voice Coil หลักการทำงานของ voice Coil อาศัยขดลวดพันบนแกนทรงกระบอก มีแท่งแม่เหล็กสวมอยู่ภายใน เมื่อมีกระแสไฟฟ้าใหลผ่านขดลวดจะเกิดสนามแม่เหล็กเป็นแรงพลัก หรือดูดกับแม่เหล็กถาวร ซึ่งแรงดังกล่าวนี้เองเป็นตัวทำให้ Voice Coil เคลื่อนที่เข้าออกได้
ปกติหัวอ่าน/เขียนนี้จะไม่สัมผัสกับแผ่น Platter โดยตรงเหมือนกับแผ่นดิสก์ แต่จะลอยอยู่เหนือ Platter ประมาณ 10ไมครอน (1ในพันมิลิเมตร) ซึ่งแรงยกของอากาศที่เกิดจากแรงความเร็วใน การหมุน จึงทำให้ฮาร์ดดิส์มีความทนทานและมี อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแผ่นดิสก์