เครื่องคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดดิสก์
ซีพียู
การ์ดจอ
การ์ดเสียง
แรม
เมนบอร์ด
จอภาพและอุปกรณ
์ภายนอก

การ์ดจอ

การ์ดแสดงผล หรือ การ์จอ (Display Card)การ์แสดงผล(Display Card) หรือการ์ดจอเป็นอุปกรณ์ที่ใชสำหรับสร้างและแปลง สัญญาณข้อมูลภาพแบบดิจิดตอลไปเป็นสัญาณภาพแบบอนาล็อค เพื่อจะแสดงผลที่จอ ภาพจะมีสีสันสวยงามและคมชัดเพียงใดขึ้นอยู่กับชนิดและประสิทธิภาพของจอแสดง ผลโดยเฉพาะ ในการแสดงภาพเคลื่อนไหวหรือภาพ 3 มิติ จะต้องใช้พลังงานในการ ประมวลผลสูงมาก ถ้าปล่อยให้ซีพียูทำงานเพียงอย่างเดียวจะเป็นภาระที่หนักมากดัง นั้นในการ์ดแสดงผลรุ่นใหม่มักจะมีหน่วยประมวลผลกราฟฟิคอยู่ในตัวเพื่อช่วยแบ่ง เบาภาระของซีพียูประสิทธิภาพในการแสดงผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง ตั้งแต่ ความเร็วของซีพียู หน่วยความจำหลัก และการ์ดแสดงผล

ส่วนประกอบภายใน การ์จอ