มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมพร้อมอาสาสมัคร

ช่วยงานประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15 วันที่ 11-16 กรกฎาคม นี้

 งานประชาสัมพันธ์ ม.ธรรมศาสตร์

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดูแลนักเรียนนักศึกษาซึ่งมาจากโรงเรียนและ  มหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมเป็นอาสาสมัครคอยช่วยเหลือ ให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2547 โดยอาสาสมัครทั้งหมดจะเข้าพักอาศัยในหอพักเอเชียนเกมส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตลอดระยะเวลาการประชุม อย่างไรก็ตาม อาสาสมัครบางฝ่าย เช่น ฝ่ายต้อนรับและฝ่ายจัดเอกสาร ได้ปฏิบัติงานล่วงหน้าไปแล้ว และได้รับคำชมจากคณะกรรมการจัดการประชุมฯ ว่า ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว วางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งสร้างความยินดีและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครเป็นอย่างยิ่ง

            ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15 โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ สมาคมโรคเอดส์นานาชาติและกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้หัวข้อการประชุม "ACCESS FOR ALL" ซึ่งหมายถึง การเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุมทั้งทางด้านการป้องกันและการดูแลรักษาสำหรับทุกคน มีประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ประเทศ ได้แก่ ไทย เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา          ยูกานด้า อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ แคนาดา ญี่ปุ่น สเปน อังกฤษ ฝรั่งเศส   รัสเซีย แอฟริกาใต้ ไฮติ อินเดีย บราซิล      เอธิโอเปีย เบอร์กิสนา ฟาโซ จีน กียานา เวียดนาม กัวเตมาลา โบลิเวีย ปากีสถาน โคท ไดวอเร สวิสเซอร์แลนด์ กัมพูชา ตูนีเซีย แซมเบีย เคนย่า โคลัมเบีย ฮอนดูรัส อาร์เจนตินา อิตาลี และโปแลนด์ ส่วนประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการจัดประชุมครั้งนี้ คือ เป็นการแสดงความเป็นผู้นำของไทยในด้านการป้องกันโรคเอดส์     แสดงศักยภาพของนายกรัฐมนตรีด้านผู้นำในเวทีโลก ขยายการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลและป้องกันที่มีคุณภาพ  และเป็นการเปิดตลาดของบริษัทผู้ผลิตยา อุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์ ฯลฯ

            สำหรับวิสัยทัศน์ของการประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15 นี้ คือ "The XV international AIDS Conference links community and science to galvanize the world's response to HIV/AIDS through increased commitment, leadership and accountability" โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุม คือ ลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเด็กและเยาวชน ลดการกีดกันและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ เพื่อให้สื่อมวลชนทั่วโลกให้ความสนใจในเรื่องนี้ และลดราคาผลิตภัณฑ์สำหรับการป้องกันดูแลรักษาทั่วโลก

                ส่วนสัญลักษณ์ของการจัดประชุมครั้งนี้เป็นภาพช้าง 3 เชือกประดับด้วยลายไทยอย่างสวยงาม ซึ่งหมายถึง ชุมนุมหมู่เหล่าในสังคมมีเป้าหมายและมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน โดยชุมชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ด้านโรคเอดส์ ซึ่งช้างเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย แสดงถึงการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกด้วยน้ำใจไมตรีตามวัฒนธรรมไทย

 

การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15 วันที่ 11-16 กรกฎาคม 2547 ณ ประเทศไทย
 
  ประวัติความเป็นมา

 

วิสัยทัศน์ หัวข้อของการประชุม และสัญลักษณ์
  หน่วยงานรับผิดชอบ

 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัคร
  หอพักเอเชี่ยนเกมส์ , แผนที่ศูนย์ มธ. รังสิต

 

สวัสดิการของอาสาสมัคร  

 

Photo Album 

 

กระดานข่าว ( Webboard )
 

www.aids2004.org

  www.aidsthai2004.org

คณะอนุกรรมการคัดเลือกและดูแลอาสาสมัคร การจัดประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 15

กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 .พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์  02 -613-3951- 2   โทรสาร 02 - 222-1834

E-mail : volunteer@aidsthai2004.org