2 อาสาสมัครสร้างชื่อ

หนึ่งช่วยเจ้าหน้าที่ อีกหนึ่งช่วยผู้เข้าร่วมประชุม

 ข่าวประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2547

งานประชาสัมพันธ์ ม.ธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 ได้รับรายงานจากหน้าที่ของงานประชุมครั้งนี้ว่ามีอาสาสมัครที่เป็นนักเรียนนักศึกษา 2 คน ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมในช่วงบ่ายวันนี้

รายแรก เป็นอาสาสมัครฝ่ายบริหารและประเมินผลที่ได้เข้าไปช่วยเจ้าหน้าที่ที่ทำหลอดไฟหล่นแตก รวมทั้งช่วยเก็บกวาดพื้นที่ และคอยเตือนผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาไม่ให้ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุดังกล่าว จนกระทั่งเก็บกวาดพื้นที่เสร็จ

รายที่ 2 เป็นอาสาสมัครฝ่ายประชาสัมพันธ์อาสาสมัคร ที่ได้พบกับผู้เข้าร่วมประชุมที่ขาพิการ ต้องนั่งรถเข็นและพยายามเข็นรถตนเองอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำ Hall 9 โดยประชาสัมพันธ์อาสาสมัครอาสาสมัครได้เข้าช่วยเหลือ และพาผู้เข้าร่วมประชุมที่พิการท่านนั้นไปถึงที่หมายด้วยความสะดวก ปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ยังได้กล่าวอีกว่า การช่วยเหลือของอาสาสมัครทั้ง 2 คนอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ถือเป็นสิ่งที่สำคัญในสังคม ซึ่งเราควรช่วยกันปลูกฝังให้แก่เยาวชนปัจจุบัน

ในตอนท้าย เจ้าหน้าที่ได้ฝากบอกมายังอาสาสมัครทุกคนว่า ขอให้ทุกคนทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อเป็นความภาคภูมิใจแก่ตนเอง และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติต่อไป

สัมภาษณ์พิเศษ

อาจารย์วิโรจน์  ตั้งวาณิชย์

            สำหรับงานที่มีความยิ่งใหญ่ระดับนานาชาตินั้น เป็นเรื่องปกติที่จะมีผู้เข้าร่วมงานที่เป็นคนเด่นคนดังในประเทศหรือในระดับโลก งานประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15 ครั้งที่ที่เมืองไทยก็เช่นเดียวกัน ที่ได้รับความสนใจจากคนที่มีชื่อเสียงของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศที่ไทยมาเข้าร่วมประชุม

            อาจารย์วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นที่ได้เข้ามาร่วมงานประชุม และได้ให้เกียรติประชาสัมพันธ์อาสาสมัครในการให้สัมภาษณ์ถึงทัศนคติในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้

            ประเด็นแรก อาจารย์วิโรจน์ ให้ได้ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้ว่า รู้สึกพึงพอใจในระดับหนึ่ง ไม่มีผู้ก่อความไม่สงบมากนัก มีฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่ทำงานดี และช่วยกันทำงานให้งานอยู่ในความสงบเรียบร้อย

            ประเด็นต่อมา เป็นเรื่องการให้ความสนใจในเรื่องโรคเอดส์ โดยอาจารย์วิโรจน์      ชี้ให้เห็นว่า เรื่องโรคเอดส์เป็นเรื่องของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เกย์ หรือ      เลสเบี้ยน เพราะทุกคนมีสิทธิที่จะติดเชื้อเอดส์ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และเอดส์ยังเป็นสิ่งที่ทำลายล้างทรัพยากรมนุษย์มากยิ่งกว่าสงครามใดๆ ด้วยเหตุนี้เราจึงควรต้องหันมาสนใจและใส่ใจกับเรื่องของโรคเอดส์มากยิ่งขึ้น

            นอกจากนี้ อาจารย์วิโรจน์ ยังได้ฝากข้อคิดเห็นมายังเยาวชนและอาสาสมัครงานครั้งนี้ว่า ควรป้องกันตนเองให้พ้นจากการติดเชื้อเอดส์ด้วยการใช้ถุงยางอนามัย และให้ยึดหลักไว้ 3 ข้อ คือ อย่าติดลูก อย่าติดยา และอย่าติดโรค

            ส่วนในช่วงเย็น (วันที่ 12 กรกฎาคม 2547) อาจารย์วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด Global Village อย่างเป็นทางการ ในเวลา 16.00 น. ต่อด้วยการเปิดซุ้มของ GLBT (Gay Lesbian Bisexual Transgender) เวลา 18.00 น.

            ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงาน Global Village และซุ้ม GLBT สามารถเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2547 ณ บริเวณ Hall 10 อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชัน      เซ็นเตอร์

 

การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15 วันที่ 11-16 กรกฎาคม 2547 ณ ประเทศไทย
 
  ประวัติความเป็นมา

 

วิสัยทัศน์ หัวข้อของการประชุม และสัญลักษณ์
  หน่วยงานรับผิดชอบ

 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัคร
  หอพักเอเชี่ยนเกมส์ , แผนที่ศูนย์ มธ. รังสิต

 

สวัสดิการของอาสาสมัคร  

 

Photo Album 

 

กระดานข่าว ( Webboard )
 

www.aids2004.org

  www.aidsthai2004.org

คณะอนุกรรมการคัดเลือกและดูแลอาสาสมัคร การจัดประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 15

กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 .พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์  02 -613-3951- 2   โทรสาร 02 - 222-1834

E-mail : volunteer@aidsthai2004.org