Eksilo at panilipunang pagbabago
Introduksyon
Klimang Politikal
Aksyon at Adhikain
Tunggalian
Konklusyon
Sanggunian
Mga Lumikha

Iba pang artikulo:
Si Joma Sison

Makilahok sa aming talakayan. I-klik ang mga larawan sa ibaba upang pumasok sa aming forum.


Introduksyon
Isang Komparatibong Pag-analisa sa Dalawang Yugto ng mga Pilipinong Eksilo

Marahil mahigit na sa pitong milyong migranteng Pinoy ang nakakalat sa buong mundo at ang migrasyong ito sa kasalukuyan ay hindi na itinuturing na "bagong penomena" dahil sa ang Pilipinas ay tanyag na pinanggalingan ng maraming uri ng migrante partikular ang mga OFWs. Isang anyo ng migrasyon, eksilyo o pagpapatapon ang ating tatalakayin. Ito ay tumutukoy sa sinumang napilitang humiwalay sa bayan na maaaring bunga ng personal o aksidental na salik, subalit kadalasan ay pulitikal at ang mga isyung tumutugon laban sa awtoridad o estado kung kaya't may mga bantang panganib. Maaaring tumukoy din ang eksilo sa isang "deportee" at hambing sa mga salitang "expatriate", "diaspora", at "refugee migration." Karaniwan na rin ang pagtukoy sa mga eksilo sa pisikal na pagkakawalay subalit maaari rin itong internal or panloob na paghihiwalay ng kamalayan.

Sa paksang ito, layunin naming bigyan ng isang komparatibong pag-aanalisa ang mga "eksilo" sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol at ang kasalukuyan sa Utretch. Nahahati ang ating diskusyon sa Unang Kilusang Propaganda na kinabibilangan nina Jose Rizal at ang mga Ilustrado, Propagandista at Deportado at ang Ikalawang Kilusang Propaganda kabilang si Jose Ma. Sison at ang pamayanang eksilo sa Olandes tulad nina Antonio Zumel at Luis Jalandoni. Bunga na rin ng magiging paghahalintulad ng dalawang grupo ang mahalagang katanungan ukol sa magiging "pagbabalik" (kung mangyayari man) ni Jose Ma. Sison dito sa Pilipinas lalo na ang kanyang hinaharap sa pagpataw ng hatol ng ating bansa at ng pandaigdigang komunidad.

Inaanyayahan naming ang kanilang kuro-kuro, diskusyon at suhestyon para sa aming website at sa kaaalaman ng lahat upang tayo ay maliwanagan, mamulat sa katotohanan at magkaroon ng makabuluhang paninidigan.


Ang mga artikulong mababasa sa website na ito ay isinulat batay sa mga artikulong mababasa sa mga sangguniang aklat at ilang mga websites. Ang mga larawang ginamit ay hiniram din mula sa iba't-ibang mga websites. Ang website na ito ay nilikha para sa isang akademikong layunin.


Disenyo ni Elvin Luciano
para sa PI 100
Unibersidad ng Pilipinas
Diliman, Lungsod Quezon.
Taong 2003