PANDUAN
BAHAN-BAHAN TARBIYYAH
 
 
 
PERTUBUHAN JAMAAH ISLAH MALAYSIA
(JIM)

MODUL 1

1.1 (i)     Aqidah Tauhid
1.1 (ii)     Hakikat Sebenar Beriman Kepada Allah dan Rasul
1.2          Al-Quran Sebagai Sunnah dan Sumber Pegangan Hidup
1.3          Sistem Akhlak Dalam Islam
1.4          Islam Satu Cara Hidup
1.4 (ii)     Ibadah Dalam Islam
1.5 (i)      Sistem Sosial dalam Islam
1.5 (ii)     Institusi Keluarga dalam Islam
 

MODUL 2

2.1          Rukun-rukun Iman
2.2          Ilmu Asas Al-Quran
2.3(i)       Ikhlas
2.3 (ii)     Sidq
2.3 (iii)    Sabar
2.4          Islam Yang Syumul
2.4          Tafsir Surah An-Nur ayat 30-31

 

MODUL 3

3.1 (i)      Tingkat-tingkat Iman
3.1 (ii)     Kesan Tauhid Dalam Kehidupan
3.1 (iii)    Manifestasi Iman dalam Kehidupan
3.2          Tafsir Al Fatihah
3.4 (i)      Taubah
3.4 (ii)     Tawakkal
3.4 (iii)    Zuhud
3.5          Konsep Syari'ah Islamiyyah
3.6 (i)      Sistem Ekonomi Dalam Islam
3.6 (ii)     Sistem Politik dalam Islam

 

MODUL 4

Pendahuluan
Bahagian pertama: RUKUN IMAN
BERIMAN KEPADA ALLAH
Bahagian Pertama:   TAUHID RUBUBIYYAH
Bahagian Kedua:       TAUHID ULUHIYYAH
Bahagian Ketiga:       TAUHID AL ASMA' WAS SIFAT
BERIMAN KEPADA MALAIKAT

 

MODUL 5

Azab kubur dan soalan malaikat.
Azab dan nikmat dalam kubur
Tanda tanda Kiamat
Sejarah Ringkas Perjuangan Umat Islam

 

MODUL 6

Iman
Da'wah dan Perubahan dalam Pemikiran Imam Hassan Al-Banna

1