Nascanna
Try these links to other
useful Irish pages…An Ghaeilge i
Scoil Ghramadaí na Deastógála


Tosaíonn gach cailín an Ghaeilge i mBliain a Naoi agus is féidir leo í a staidéar i mBliain a Deich fosta más maith leo. Is féidir GCSE, AS agus A2 a dhéanamh sa Ghaeilge chomh maith.


Fáilte!

Tá ár leabhar féin in úsáid againn don GCSE, mar atá "
Pádraigín". Beidh tú in inmhe codanna den leabhar a fheiceáil má ghliogann tú ar a hainm.


Thug "Doras" Tri Sheamrog don Suiomh seo - Leigh an Leirmheas!
Ar nDuichi
Assumption Grammar School - Homepage
Colaiste Mhuire - Loch an Iuir
Duais Churaclaim na Scoileanna 2000
Scoilbhliain 2005 - 2006

Líon na ndaltaí ag staidéar na Gaeilge:

Bliain a hAon Déag - 22
Bliain a Dó Dhéag - 35
Bliain a Trí Déag - 7
Bliain a Ceathair Déag - 11
Daltai na Gaeilge
Duais Churaclaim na Scoileanna 2000
Cuir aithne ar Bhliain a 9
Cuir aithne ar Bhliain a
10
Quoiz do Bhliain a
11
Abairtí do Bhliain a
12
Aistí Samplacha do Bhliain a
13
Uru
BBC as Gaeilge
You need Java to see this applet.
Britney Spears
Click on the picture to read about Britney Spears and her likes and dislikes as Gaeilge.
Hangman as Gaeilge …find the answers by matching the teachers to the subjects they teach.
Did you get a silver fainne?
Information in English
"Cá raibh tú ar
laethanta saoire?"
Practice the future tense of the irregular verbs
GuestBook Archive
Nua!
Is féidir leat do chuid obair bhaile a chur chuig do mhúinteoir Gaeilge anois ag an seoladh
obairbhaile@hotmail.com

New!
You can now send your homework to your Irish teacher at the address
obairbhaile@hotmail.com
NUA!Double click on the gold fáinne to visit An Fáinne Órga, an all Irish website which provides further links to every major Irish language site.  It also features a search facility and an online dictionary.
An Fainne Orga
Panunet
Tabhair cuairt ar Panunet
agus bíodh a fhios agat nach
ag Gaeil amháin atá an Ghaeilge!
Rang A2 2006
Na Múinteoirí 2006
An Dr
Barra Ó hEireamhóin agus Ciara Bean Uí Annaidh
11 Scoláire A2 a chríochnaigh a gcuid staidéar i mbliana - 2006. 

Go n-éirí libh a chailíní!

Barra.