GeoCities
                                              for free homestaders as well as commercial customers

Mail webmaster - surf webmaster's homepage

OBS! Dette er ei privat heimeside! Det er webmaster og berre webmaster som er ansvarleg for redigeringa av denne sida!
Men webmaster ønskjer å fremja interessene til det som organisasjonane WSO / Søkelyset , FAMPO og AURORA i større eller mindre grad står for.

Last updated July 25, 2001

      NORSK ANTIPSYKIATRI
              NORWEGIAN ANTIPSYCHIATRY
               WSO / Søkelyset            Freedom of Thought

Fifth International Russell Tribunal on Human Rights in Psychiatry in Berlin June 29 - July 2, 2001 Freie Universität, Berlin

Klassekampen måndag 9. juli 2001: http://www.klassekampen.no/cgi-bin/nyheter.pl/2001/07/0901.htmlPsykolog Joar Tranøy


November 2000 Universitetsforlaget:

DØDELIG TERAPI. Innsikt til Utsikt

Av psykolog Ellen Finnøy

Et generaloppgjør med "lykkepiller" - lettpsykiatriens "lykkepiller" er akkurat som tungpsykiatriens nevroleptika "dødelig terapi" - anbefalt av Aftenposten 15. juni 2000 som en av de viktigste fagbøkene høsten 2000.

Les intervjuet med Ellen Finnøy i Dagbladet søndag 3. desember 2000:
http://www.dagbladet.no/nyheter/2000/12/03/231138.html

professor i psykologi Arne Holte: Piller eller prat? kronikk om "lykkepiller" i Dagbladet lørdag 7. april 2001            Arnold Juklerød (1925 - 96) - he died so that others might live


Norsk Antipsykiatri har sine røtter i Psykiatrispesial (1999). Psykiatrispesial åpna i april 1999, Norsk Antipsykiatri åpna på ordentlig 13. juli 2000. I juli 2000 hadde det i flere måneder eksistert en mellomting mellom Psykiatrispesial og Norsk Antipsykiatri.

Hensikten med Norsk Antipsykiatri er å samle all norsk psykiatrikritikk og antipsykiatri på ett sted og gi norske nettsurfere oversikt over utenlandsk psykiatrikritikk og antipsykiatri og gi utenlandske nettsurfere oversikt over norsk psykiatrikritikk og antipsykiatri.

Norsk Antipsykiatri fins det norsk adresse- og litteraturliste, norsk og internasjonal internettliste inkl. Europeisk Nettverk (ENUSP) og
Support Coalition International
og artikler om psykiatri.

Dette er et adresse-, litteratur-, internett- og organisasjonsindex med oversikt over WSO, FAMPO, AURORA og Galebevegelsen i Oslo. Sjå Dokumentindeks: Dokumenter om Psykiatri / Index on Documents: Documents on Psychiatry for andre artikler enn dem som er på WSO- og Galebevegelsesidene.

                           Hovedindeks / Main index:
 

Dokumentindeks: Dokumenter om psykiatri /
Index on Documents: Documents on Psychiatry

Norsk Adresseliste /
Norwegian Address List

Norsk Internettliste /
Norwegian Web List

Internasjonal Internettliste / International Web List

Blad og Bøker om
Psykiatri & Antipsykiatri /
Magazines and Literature on Psychiatry & Antipsychiatry

Norske (Eks-)Brukar- og Overlevandeorganisasjoner
                          i Kronologisk Rekkjefølgje /
Norwegian (Ex-)User and Survivor Organizations
                           in Chronological Order:
 
 We Shall Overcome (WSO)
                                                            Landsforeningen We Shall Overcome -
                                                Støtteforening for Mennesker i Psykiatrien og deres Venner
                                                                Stiftet i 1968 / Founded in 1968
                                     Medlem av Europeisk Nettverk og Support Coalition International
WSO, PB 4481 Torshov, N-0403 Oslo, Norway - national headquarters: Møllergata 42B, N-0179 Oslo
Phone and fax: (00 47) 22 20 18 86

Søkelyset - et kritisk blikk på psykiatrien
Norges eneste spesialtidsskrift for psykiatrikritikk og antipsykiatri - 100 kr. for fire nummer - dere kan bestillle tidsskriftet på WSOs offisielle hjemmeside eller på adressa til WSO.

Se Dokumentindeks  for WSO- og Søkelysetartikler. Se WSOs offisielle hjemmeside for flere artikler.

Mental Helse Norge - offisiell heimeside
Stiftet i 1978 / Founded in 1978
Medlem av Europeisk Nettverk

Galebevegelsen i Oslo - uoffisiell heimeside
Stiftet i 1989 / Founded in 1989

AURORA - offisiell heimeside
Støtteforening for Mennesker med Psykiske Helseproblemer
Stiftet i 1994 / Founded in 1994
Medlem av Europeisk Nettverk

FAMPO - uoffisiell heimeside
Folkeaksjonen Mot Psykiaternes Overgrep / Popular Action Against Psychiatrists' Assault
Stiftet i 1997 / Founded in 1997

Internasjonale nettverk / International networks:

Europeisk Nettverk av (Ex-)Brukere og Overlevende fra Psykiatrien /
European Network of (Ex-)Users and Survivors of Psychiatry (ENUSP):

http://www.enusp.org/

http://www.clientenbond.nl/enusp/

Norske ENUSP-medlemmer:
WSO, AURORA og Mental Helse Norge

World Network of (Ex-)Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP):

http://www.wnusp.org/

http://www.peoplewho.org/wnusp/

Support Coalition International (SCI), USA:

http://www.MindFreedom.org/

Norske SCI-medlemmer:
WSO

Mail webmaster - surf webmaster's homepage

Ta meg til toppen av sida