index Hebrew poetry - שירה עברית - אילון מגן
הפרייה חוץ מוחית
הצילי נפשך
הייקו לאהובתי
והייתי כיקוד אש
אבא נשלח לאלוהים
איצטרובל
אהבתך הדוקרנית
אביר משולח
אהבה מתבוססת
איברים פנימיים
איך את
אלים בשמי התכלת
אבנים
אוננות
אין עוד מדרגות
אני נוטף מכפות ידייך
בהונות של אש
אילון  מגן
עלי טל ועלי אהבה
בהיעדר ירח
פירורי חופש
זהו שלא
מראה מעגלת מלאכים
דו"ח ביניים סופי
זעקת סתיו
יצאנו מהארון
סוף הזמן
שמחה של דכאון
כתמי זרע
כתמי טפשות
כתמי אהבה
כתמי ארץ
חופי אהבתנו
דמעות
סיוט
בהיעדר תקווה
הביאיני אל שולחנך
בכי שתיקתך
כתמי דעת
לאהוב אותך עכשיו
לבטים
רגבים של אור
זמן שאול
מולד הירח
שביט, אבני שפה וערפד
מחזורים
חלל
קופיד קופידון
עטי רקמת שטן
קינת הזרדים
מי שמך
נסתתמו השורשים
צללית
נשיקה אחרונה
צוק העיתים
שקיפות אטומה
מעוכזב
תיבה אבודה
סיזיפוס
היאוש צוק מחורץ
כואב לי במשכל
כרחם זונה
?לבדו
דבר דואר גדול
שיכר פטריות
נדודי אהבתי
חלום קטורת סמים
עונות
מות המשורר
למות באוהלה של זימה
מים חיים
כתמי בדידות
'כניסה לאתר מס
Add Me!
בוכה לו עולמי
בקשר לעקמומיות המרחב
ברית של סתיו
דחליל של אין
הטיפות האלה שלי
חור ברקיע
ימי ברזל
כינוס נכסים
כן ציירים
כרית מצופה סאטן
כשעץ מחליט
לגרש את החלול
למה הלכת
מוות
מחוללת תנין
משא החורף הזה
משחקים
סגסוגת
סערה
פרוטות
קדים
קוהרנטיות
קריעה