กองโรงงานเครื่องจักรกล WORKSHOP DIVISION
www.oocities.org/workshopard
ฯลฯฯลฯฯลฯฯลฯฯลฯ
กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย กลับหน้าแรก

รู้จักองค์กร ภารกิจ / นโยบาย ผลงาน กิจกรรม 5 ส. iso9002
งานเยาวชน งานคลังพัสดุ ประกาศ/คำสั่ง หน้าต่างข่าว สารสนเทศ อื่นๆ
มอบทุนการศึกษา และมอบช่อดอกไม้แด่ผู้เกษียนอายุ
การฝึกอบรม

การฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ชุดซ่อมบำรุงทางลาดยางจัดโดยกองโรงงานเครื่องจักรกล ณ โรงแรมแกลี่ไวท์ นครราชสีมา

ตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ทางสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้จัดส่งคณะผู้ตรวจประเมินมาทำการตรวจประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานข้อกำหนด ISO 9002 ที่กองโรงงานเครื่องจักรกล เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 และ วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2544

ติดต่อ web อื่นๆ

หน่วยงานราชการ
กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพานิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กองการเจ้าหน้าที่ รพช. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมอนามัย กรมการขนส่งทางบก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมราชทัณฑกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ nectec กบข กพ สมอ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส ์สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ เดลินิวส์ ฐานเศรษฐกิจ บางกอกโพสต์ The nation กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด

สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. itv UBC

พรรคการเมืองไทย
พรรคความหวังไหมพรรคชาติไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคไทยรักไทย พรรคชาติพัฒนา

ธนาคาร
แห่งประเทศไทย เอเซีย กรุเทพ กรุงศรีอยุธยา ออมสิน กรุงไทย แหลมทอง นครธน ไทยพาณิชย์ ไทยทนุ กสิกรไทย

เทคโนโลยีการศึกษา
http://www.sumsystem.com http://www.thaidev.com http://www.thaieducation.com http://www.thaiprogrammer.com http://www.thailinux.com

อื่นๆ
http://www.sanook.com http://www.pantip.com http://www.sansuk.com http://www.thaiicq.com http://www.mthai.com http://www.hunsa.com http://www.thaitop.com http://www.myfol.com http://www.asiafamilyonline.com http://www.thailifestyle.com http://www.thaicousin.com http://www.silkofthailand.com http://www.yumyai.com http://www.chaiyo.com

นายฐนิต เปียดประโคน
นายช่างเครื่องกล 5,
ผู้ช่วย
QMR และเลขานุการ,
ผู้ควบคุมเอกสารและข้อมูล,
ผู้จัดทำ

 

หากมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโปรดแนะนำที่
workshopard@hotmail.com
tanitp@hotmail.com
tanit79@yahoo.com
tel. 044-254864,254193,242820 ต่อ 161 ,162