กองโรงงานเครื่องจักรกล WORKSHOP DIVISION
www.oocities.org/workshopard
เยาวชน เยาวชน
กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย กลับหน้าแรก

รู้จักองค์กร ภารกิจ / นโยบาย ผลงาน กิจกรรม 5 ส. iso9002
งานเยาวชน งานคลังพัสดุ ประกาศ/คำสั่ง หน้าต่างข่าว สารสนเทศ อื่นๆ

เยาวชนที่เข้ารับการอบรมปี 2543