กองโรงงานเครื่องจักรกล WORKSHOP DIVISION
www.oocities.org/workshopard
อะไหล่ dead stock ในคลังพัสดุ
กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย กลับหน้าแรก

รู้จักองค์กร ภารกิจ / นโยบาย ผลงาน กิจกรรม 5 ส. iso9002
งานเยาวชน งานคลังพัสดุ ประกาศ/คำสั่ง หน้าต่างข่าว สารสนเทศ อื่นๆ

รายละเอียดอะไหล่ในคลังพัสดุ

dead stock ประเภทวัสด

dead stock เงินทุนหมุนเวียน

dead stock ประเภทงบประมาณ

dead stock ชำรุด