La llengua antiga dels elfs

Una gramàtica per al kwenya

Fonètica. El nom kwenya

Els pronoms kwenya

El verb kwenya

L'adjectiu kwenya. Els numerals

Connectors kwenya

Sintaxi i formació de les paraules

Textos i traduccions

Ainulindalë I (comentaris en cat.)

Compilacions

Diccionari kwenya en català

Adverbis: kwe-cat / cat-kwe

Fonts adicionals

Les Tengwar

Fonts: tengwar kwenya i sindarin


Home | Enllaços | Email